Olaines panorāma
2023.gadā jaunieši īstenojuši 9 projektus

2023.gadā jaunieši īstenojuši 9 projektus

2023.gadā jaunieši īstenojuši 9 projektus

Olaines novada jauniešu projekta konkursa ietvaros 2023.gadā īstenoti 9 projekti un 25.janvārī Olaines Jauniešu centrā “Popkorns” norisinājās projektu novērtējuma pasākums, kura laikā projekta īstenotājiem – jauniešiem un viņu vadītājiem – tika teikts paldies par ieguldīto darbu. Saskaņā ar projektu konkursa nolikumu katrs projekts tika vērtēts un pēc iegūtā punktu skaita tika noteikta projekta pakāpe.

1.pakāpes projekti:

  • “Bibliotēka zem kastaņām”, iesniedzēja Nikole Mekša un vadītāja Daiga Raļļa (Olaines 2.vidusskola),
  • “Visums tavā plaukstā”, iesniedzēja Anna Veronika Priede un vadītāja Krista Viola Vanaga (Olaines Jauniešu centrs “Popkorns”).

 

2.pakāpes projekti:

  • “Izjūti instrumentu”, iesniedzējs Andrejs Nikolajevs un vadītāja Krista Viola Vanaga (Olaines Jauniešu centrs “Popkorns”),
  • “Sakuras festivāls 2023”, iesniedzēja Kataļina Agurejeva un vadītāja Daiga Raļļa (Olaines 2.vidusskola),
  • “Esi arhitekts!”, iesniedzēja Sofija Polukejeva un vadītāja Diana Goroško (Olaines 2.vidusskola),
  • “Galda spēļu vakari”, iesniedzējas Anete Enja Polenca, Stefānija Pumpa un vadītāja Ketija Černika (RTU “Olaines Tehnoloģiju koledža”),
  • “Mācīties, mācīties!”, iesniedzēja Līva Zommere un vadītāja Inese Protopopova (Olaines 1.vidusskola).

 

3.pakāpes projekts:

  • “Droša pastaigu vide Olaines novada pašvaldībā”, iesniedzējs Ansis Gabrāns un vadītāja Lelda Balode (Olaines 1.vidusskola).

 

4.pakāpes projekts:

  • “Latviešu dzīvesziņas simbolu izvietošana Olaines 1.vidusskolas vidē”, iesniedzēja Laila Kalva un vadītāja  Anna Šveisberga (Olaines 1.vidusskola).

 

Olaines novada pašvaldība katram projekta iesniedzējam un vadītājam pasniedza apliecinājuma rakstu un naudas balvu dāvanu kartes veidā, saskaņā ar iegūto projekta pakāpi un konkursa nolikumu.

 

Olaines novada pašvaldība ļoti lepojas, ka novadā ir aktīvi un darboties griboši jaunieši, kas vēlas īstenot savas idejas. Kā arī paldies viņu vadītājiem par palīdzību un organizatorisko darbu.

 

Aicinām ikvienu Olaines novada jaunieti piedalīties arī šī gada Olaines novada jauniešu projektu konkursā un īstenot savas idejas. Nākamais projektu iesniegšanas termiņš – 19.februāris.