Olaines panorāma
Īstenots projekts “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam"

Īstenots projekts “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam"

Īstenots projekts “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam"

Projekta bilžu galerija apskatāma šeit

Olaines novada pašvaldība un Olaines Jauniešu centrs “Popkorns” 2023.gadā ir īstenojuši projektu “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam” un tā mērķis bija attīstīt mobilo darbu ar jaunatni Olaines novadā, sasniedzot un aktivizējot jauniešus, kas dzīvo Olaines novada ciemos - Jaunolainē, Medemciemā, Jāņupē un Gaismās, lai visiem jauniešiem būtu iespēja saturīgi pavadīt savu laiku neatkarīgi no dzīves vietas.

Projekta pamatā Olaines Jauniešu centra “Popkorns” jaunatnes darbinieces Krista un Ketija no janvāra līdz oktobrim regulāri veica mobilā jaunatnes darba aktivitātes ciematos un ielu jaunatnes darba aktivitātes Olaines pilsētā. Ar terminu “mobilā jaunatnes darba aktivitātes” saprotam jebkādas formas tikšanās, konsultācijas un sarunas. Projektā tika organizētas dažādas radošās darbnīcas, ugunskuru un pastaigu vakari, sporta spēļu sacensības u.c. pasākumi. Katrā reizē jaunatnes darbiniecēm devās līdzi brīvprātīgie jaunieši, kuriem šī bija iespēja apgūt jaunas zināšanas par jaunatnes jomu un uzlabot dažādas komunikācijas prasmes. Brīvprātīgā Santa apgalvo, ka mobilais darbs ar jaunatni viņai uzlaboja komunikācijas spējas un pašpārliecinātību par sevi, bet brīvprātīgā Marta atminas braucienu uz Jāņupi augustā: “Bija silta diena, un izkāpjot no busiņa, pie karjera nevienu neredzējām. Abas ar Kristu gājām pastaigā un ieraudzījām, ka karjerā peld jaunieši. Un tad mēs viņus saucām un makšķerējām ārā no ūdens līdz viņi piekrita ar mums kopā uzspēlēt volejbolu. Beigās visi devāmies mājās ļoti priecīgi un satiktie jaunieši nemaz nenožēloja, ka ar mums pavadīja laiku.”

Projekta sākumā jaunatnes darbiniecēm palīgos bija tikai 2 brīvprātīgās, taču uz projekta noslēguma mēnesi tie jau ir 13 brīvprātīgie jaunieši, kas ir veikuši mobilo darbu Olaines novadā. Kā arī daudzi mobilā jaunatnes darba aktivitātēs iepazītie ciema jaunieši tagad ir aktīvi jauniešu centra brīvprātīgie un iesaistās gandrīz visos Olaines novada lielajos pasākumos.

Liels paldies ir jāsaka novada biedrībām "Jaunlaines attīstībai" un "Medemciema attīstībai" kuras palīdzēja ar organizatoriskām lietām un piesaistīja ciema jauniešus aktivitātēm.

Projekta ietvaros tika finansēts projekta komandas darbs, bet no Olaines novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika nodrošināts transports un preces aktivitāšu organizēšanai. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.