Olaines panorāma
Olaines novada jauniešu projektu konkurss 2024

Olaines novada jauniešu projektu konkurss 2024

Olaines novada jauniešu projektu konkurss 2024

Olaines novada pašvaldība jau divdesmito gadu pēc kārtas izsludinājusi konkursu, kura ietvaros ikviens jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā, vai Olaines novadā esošas izglītības iestādes audzēknis vecumā no 13 līdz 25 gadiem var iesniegt projektu un konkursa vērtēšanas komisijas atbalsta gadījumā saņemt finansējumu idejas realizācijai.

Būtiski zināt:

  • Projektu iesniegšanas termiņi 2024.gadā – 19.februāris un 23.septembris
  • Projekta komanda: 1 vai 2 jaunieši un 1 vadītājs.
  • Gan jaunieši, gan vadītāji var iesniegt vairākus projektus.
  • Konkursa komisija projektus izvērtē divās kārtās. Sākotnēji komisija vērtē iesniegtos projektu pieteikumus un tad klātienē vai tiešsaistē norisinās projektu aizstāvēšana, kuras laikā projekta pieteicēji prezentē un aizstāv savu projektu.
  • Viena projekta maksimālais finansējums 700,00 EUR.
  • Par veiksmīgi realizētiem projektiem projekta komanda saņem dāvanu kartes un apliecinājumus atbilstoši nolikumam.
  • Projektus var īstenot līdz 2024.gada 4.decembrim.

 

Konsultācijām var pieteikties, rakstot uz e-pastu – ieva.loseva@olaine.lv vai zvanot 25444843.

 

Konkursa nolikums, pieteikuma anketa un ieteikumi veidlapu aizpildīšanai pieejami jauniesiem.olaine.lv sadaļā “Jauniešu projektu konkurss”.