Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība aicina studentus pieteikties stipendijām

Olaines novada pašvaldība aicina studentus pieteikties stipendijām

Olaines novada pašvaldība aicina studentus pieteikties stipendijām

Ja esi students vai plāno šogad uzsākt studijas kādā no Olaines novada pašvaldības noteiktajām prioritārajām specialitātēm, tad tev ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju un pēc studiju beigām strādāt kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm. 

Kopumā 2023. gadā paredzēts finansējums trīs stipendiātiem.

Atbalstāmās studiju specialitātes (prioritārajā secībā) un maksimālais stipendiātu skaits katrā specialitātē:

  1. logopēds/audiologopēds – divi stipendiāti;
  2. matemātikas skolotājs – divi stipendiāti;
  3. otrās svešvalodas (spāņu, franču, vācu) skolotājs – divi stipendiāti;
  4. psihologs – divi stipendiāti;
  5. ģeogrāfijas/dabaszinību skolotājs – viens stipendiāts;
  6. fizikas skolotājs – viens stipendiāts;
  7. mūzikas skolotājs – viens stipendiāts.

 

Pieteikties stipendijai var līdz 31.augustam.

Noteikumi Nr. NOT4/2022 “Kārtība, kādā piešķir stipendijas studējošiem” pieejami te.

Iesniegums pieejams te.

 

Jautājumu gadījumā vērsties pie Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Andra Joksta, tālrunis 29411336, e-pasta adrese andris.joksts@olaine.lv.