Projekts “Jaunieši Olaines novadā”

 

Olaines novada pašvaldība 2024.gadā īsteno projektu “Jaunieši Olaines novadā”!

 

Projekta mērķis ir attīstīt patstāvīgu mobilo darbu ar jaunatni Olaines novadā, veicinot ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas pilnveidi pašvaldībā.

Ar projektā aktivitātēm tiks veicināta Olaines novada ciemu jauniešu aktivitāte un līdzdalība, uzlabotas iesaistīto darbinieku zināšanas un prasmes darbā ar jauniešiem, kā arī sekmēts plānveida mobilais darbs ar Olaines novada jauniešiem un pilnveidota darba ar jaunatni sistēma Olaines novadā.

 

Plānotās aktivitātes:

  • projektā iesaistīto darba grupa, kuras laikā tiks izstrādāts mobilā darba ar jaunatni attīstības plāns Olaines novada ciemos laika posmā no 2024.gada jūnija līdz 2024.gada septembrim;

  • mobilā jaunatnes darbinieka un ciemu jauniešu organizētie 4 vasaras pasākumi Olaines novada ciemos – Jaunolainē, Jāņupē, Gaismās un Medemciemā ar mērķi dot iespēju jauniešiem savā dzīvesvietā pavadīt laiku saturīgi un pilnvērtīgi. 

 

Projekta norise:

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.