Projekts "Jaunatnes darbs jaudīgam novadam"

Olaines novada pašvaldība 2023.gadā īstenojusi projektu “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam”!

 

Ar projektā aktivitātēm tika veicināta jauniešu aktivitāte un līdzdalība, uzlabotas iesaistīto darbinieku zināšanas un prasmes darbā ar jauniešiem, sekmēts plānveida darbs ar Olaines novada jauniešiem un pilnveidota darba ar jaunatni sistēma Olaines novadā.

 

Projekta “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam” mērķis bija attīstīt mobilo darbu ar jaunatni Olaines novadā, veicinot ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas pilnveidi pašvaldībā.

 

Galvenās aktivitātes:

  • projekta iesaistīto tikšanās un kopīgs darbs ar mērķi izstrādāt mobilā darba ar jaunatni ieviešanas plānu Olaines novadā laika posmā no 2023.gada janvāra līdz 2023.gada oktobrim;
  • mobilā jaunatnes darba aktivitātes Olainē un Olaines pagastā ar mērķi dot iespēju jauniešiem savā dzīvesvietā pavadīt laiku saturīgāk un pilnvērtīgāk, veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. Šī projekta ievaros ar terminu “mobilā jaunatnes darba aktivitātes” saprotam jebkādas formas tikšanās, konsultācijas un pasākumus, ievērojot jaunatnes darba, mobilā un ielu jaunatnes darba pamatprincipus.

 

Projekta norise:

 

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.