Olaines panorāma
Turpinās mobilā jaunatnes darba aktivitātes Olaines novadā

Turpinās mobilā jaunatnes darba aktivitātes Olaines novadā

Turpinās mobilā jaunatnes darba aktivitātes Olaines novadā

Šogad Olaines Jauniešu centrs “Popkorns” uzsācis otro mobilā jaunatnes darba sezonu projekta “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam” ietvaros. Projekta mērķis ir sasniegt un aktivizēt jauniešus, kas dzīvo Olaines novada ciemos - Jaunolainē, Medemciemā, Jāņupē, Gaismās un citur, lai visiem ir iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku neatkarīgi no dzīves vietas.

Aprīļa mēnesī jaunatnes darbinieces kopā ar ciemu jauniešiem devās orientēties pa maršrutiem, kurus jaunieši bija izveidojuši martā. Piemēram, Gaismās orientēšanās esot bijusi ļoti viegla, kā saka paši jaunieši, bet Medemciemā orientēties bijis visgrūtāk. Šīs aktivitātes mērķis bija saliedēt ciema jauniešus, lai veicinātu viņu tālāko kopējo sadarbību un līdzdalību citās mobilā darba ar jaunatni aktivitātēs. Orientēšanās laikā jaunieši no Olaines pilsētas vairāk iepazina katru ciemu - Medemciemu, Gaismas, Jāņupi un Jaunolaini. Tika atrastas dažādas interesantas lietas kā mašīna, kas karājās kokā, mantu apmaiņas skapis un grāvī guļoši gumijnieki.

Vasaras mēnešos mobilais darbs ar jaunatni turpinās uz sportiskas nots. Jaunolainē un Jāņupē galvenā aktivitāte ir volejbola spēlēšana, bet vakari Medemciemā un Gaismās nav iedomājami bez “mīnusiem” jeb mini basketbola spēles.

Nākamās mobilā darba ar jaunatni tikšanās reizes:

Medemciemā 5.08, aktīvais sporta laukums

Gaismās 16.08 un 25.08, sporta laukums

Jaunolainē 17.08, Jaunolaines sporta stadions

Jāņupē 24.08, Jāņupes karjers

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.