Olaines panorāma
Aicinām iepazīties ar tūrisma attīstības stratēģiju Pierīgas novados

Aicinām iepazīties ar tūrisma attīstības stratēģiju Pierīgas novados

Aicinām iepazīties ar tūrisma attīstības stratēģiju Pierīgas novados

Tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem: Babītes, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadam

Pierīgas interaktīvā tūrisma karte

Izvēlies savu Pierīgas gidu: Pierīgas gidu datubāze

Tematiskie tūrisma maršruti Pierīgas apkaimē

Aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem dabiskā vidē

Darījumu tūrisms Pierīgas lauku ainavā

Dzīvesstils un vaļasprieki Pierīgā

Sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus lielpilsētas

Pierīga un Jelgavas apkārtne Zemgales reģiona identitātes meklējumos

Labjūte Rīgas apkārtnē

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un Babītes,Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu pašvaldības Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Informācijas avots