Pakalpojumi Olaines novadā

fiziskām un juridiskām personām. 

Lūdzam izvēlēties pakalpojumu pie atbilstošas kategorijas. 

Vēršam uzmanību, ka ikvienu šeit pieejamu pakalpojumu fiziska persona var pieprasīt arī elektroniski (aizpildot šeit pieejamas veidlapas un elektroniski tās parakstot) ar portāla www.latvija.lv e-pakalpojuma "Iesniegums iestādei" starpniecību.

Tāpat gan fiziskās, gan juridiskās personas var pieteikt pakalpojumu, rakstot e-parakstītus iesniegumus uz pašvaldības e-pasta adresi pasts@olaine.lv.   

 

Ģimene

 

Dzīvesvieta

     

Izglītība

 

Iesniegums publiska pasākuma rīkošanai

     

Nekustamais īpašums

 

Būvniecība

     

Olaines novada iedzīvotāja karte sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņemšanai

 

Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana

     

Olaines novada pašvaldības izdevums "Olaines domes vēstis" 

 

Sludinājumu izvietošana

     

Ielu tirdzniecība

 

Licences un licenču kartītes pasažieru pārvadājumiem

     

Iesniegums pašvaldībai brīvā formā

 

Derīgo izrakteņu ieguves atļauja

     

Telpu noma

pašvaldības iestādēs/objektos

 

Zemesgabali attīstībai un telpu noma biznesa parkos

 

Portālā www.latvija.lv ir pieejama virkne valsts iestāžu piedāvātu e-pakalpojumu, populārākie no tiem pieejami šeit.


 

Ar informāciju par eParakstu un e-identitātes apliecināšanu aicinām iepazīties portālā www.eparaksts.lv .