Pakalpojumi Olaines novadā fiziskām un juridiskām personām 

Lūdzam izvēlēties pakalpojumu pie atbilstošas kategorijas. 

Gan fiziskās, gan juridiskās personas var pieteikt pakalpojumu, rakstot e-parakstītus iesniegumus uz pašvaldības e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai e-adresi.  

Vēršam uzmanību, ka ikvienu šeit pieejamu pakalpojumu fiziska persona var pieprasīt elektroniski (aizpildot šeit pieejamas veidlapas un elektroniski tās parakstot):

 

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

 

Dzīvesvieta

     

Iesniegums pašvaldībai brīvā formā 

 

Būvniecība

     

Ģimene

 

Nekustamais īpašums

     

Izglītība

 

Pabalsti

     

Sociālie pakalpojumi

 

Brīvpieejas datoru pieejamības nodrošināšana

     

Olaines novada pašvaldības izdevums "Olaines domes vēstis" 

 

Sludinājumu izvietošana

     

Pašvaldības finansējums dārzkopības kooperatīvu sabiedrībām

 

Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana

     

Ielu tirdzniecība

 

Zemesgabali attīstībai un telpu noma biznesa parkos

     

Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai

 

Saskaņojuma saņemšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai

     

Telpu noma

pašvaldības iestādēs/objektos

 

Licences un licenču kartītes pasažieru pārvadājumiem

     

Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

 

Derīgo izrakteņu ieguves atļauja

 

Portālā www.latvija.gov.lv ir pieejama virkne valsts iestāžu piedāvātu e-pakalpojumu, populārākie no tiem pieejami šeit.


 

Ar informāciju par eParakstu un e-identitātes apliecināšanu aicinām iepazīties portālā www.eparaksts.lv .