Pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis"

Olaines novada pašvaldība izdod informatīvu izdevumu „Olaines domes vēstis”, kurā tiek atspoguļotas Olaines novada aktualitātes, domes lēmumi, saistošie noteikumi, novada pasākumi u.c. informācija. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar šo izdevumu vairākos veidos:

1. elektroniski pašvaldības tīmeklvietnē www.olaine.lv;

2. paņemt izdevumu sabiedriskajās vietās  (lielākoties izdevuma iznākšanas dienā);

3. pieteikties un saņemt izdevumu savā/iedzīvotāja pieteiktajā pastkastītē.

Izdevuma saņemšanai jāaizpilda speciālā pieteikuma forma

  • klātienē - uz vietas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē) vai Jaunolaines Bibliotēkā (Meža ielā 2, Jaunolainē) vai Gaismu bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos);
  • pa pastu, uz adresi Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114, atsūtot aizpildītu pieteikumu;
  • elektroniski - mājaslapas lejasdaļā ir pakalpojuma pieprasījuma tiešsaistes forma "Pierakstīties uz avīzi". 

IZDEVUMS ELEKTRONISKAJĀ VERSIJĀ PIEEJAMS ZEMĀK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības izdevuma