Olaines novada domes sēdes

2024.gads

2023. gads

Domes lēmumu arhīvs līdz 31.12.2022. pieejams te


Olaines novada domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi mēnesī - trešdienā, plkst. 15.00, domes sēžu zālē - Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes. Domes sēdes ir atklātas (izņemot likumā „Fizisko personu datu aizsardzības likums” noteiktos gadījumus, kuri tiek skatīti domes sēdes slēgtā daļā.). Ikviens interesents var piedalīties domes sēdē klātienē (bez iepriekšējas pieteikšanās) vai vērot domes sēdes tiešraidi attālināti. Jautājumu par domes sēdi un dalību tajā gadījumā aicinām sazināties ar priekšsēdētāja biroja administratoru pa tālruni 26354091. 

Ārkārtējās situācijas laikā sēdes notiek attālināti - videokonferences veidā.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Olaines novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevumā „Olaines domes vēstis”, bet domes lēmumi - tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Domes sēžu  audio ierakstus var noklausīties tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā „Pašvaldība-Domes lēmumi”, savukārt no 2023. gada janvāra ir pieejamas domes sēžu tiešraides, kuras ir pieejamas te.

Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas konkrētais lēmums, to saņem e-pastā, pa pastu vai pašvaldībā (Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Zemgales ielā 33, 1.st., Olainē).