Olaines novada pašvaldības budžets 2019. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2017. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2016. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2015. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2014.gadam:

Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta izdevumi
Skaidrojums 2014.gada budžetam

Saistošie noteikumi Nr.1 " Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2014.gadā"

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2013.gadam:

Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta izdevumi
Skaidrojums 2013.gada budžetam

 

PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU ATALGOJUMS

Saskaņā ar Satversmes tiesas 06.03.2019. spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 pašvaldība nav tiesīga publicēt pašvaldības darbinieku atalgojumu, līdz ar to šī sadaļa mājaslapas apmeklētājiem vairs nav pieejama.