Olaines novada pašvaldības budžets 2024. gadam:

 


Olaines novada pašvaldības budžets 2023. gadam:

 

 

 

 


Olaines novada pašvaldības budžets 2022. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2021. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2020. gadam:

Domes lēmums "Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”";
Saistošie noteikumi Nr.9/2020 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"

Domes lēmums "Par Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.SN1/2020 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” grozījumiem" (22.12.2020.)
Saistošie noteikumi Nr.SN17/2020 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2019. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2017. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2016. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2015. gadam:

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2014.gadam:

Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta izdevumi
Skaidrojums 2014.gada budžetam

Saistošie noteikumi Nr.1 " Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2014.gadā"

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2013.gadam:

Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta izdevumi
Skaidrojums 2013.gada budžetam

 

 

 


PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU ATALGOJUMS

Saskaņā ar Satversmes tiesas 06.03.2019. spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 pašvaldība nav tiesīga publicēt pašvaldības darbinieku atalgojumu, līdz ar to šī sadaļa mājaslapas apmeklētājiem vairs nav pieejama.