Sociālais dienests un pabalsti

Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" darbības joma ir sociālais darbs, sociālā rehabilitācija, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Olaines novada iedzīvotājiem.

Olaines sociālais dienests uzmanību velta arī preventīvajam darbam un  informē iedzīvotājus par jaunumiem sociālajā jomā.

Sociālā dienesta uzdevumi

 
 

Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski pieprasa  Sociālajā dienestā, kurš atrodas administratīvajā teritorijā, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
 

Olaines novada iedzīvotāji var vērsties Olaines sociālajā dienestā ar iesniegumu šādu pabalstu un sociālās palīdzības saņemšanai

(Iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai)

Ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu:   

Trūcīgai/maznodrošinātai personai / ģimenei:

Apģērba iegādei
Ēdināšanas pabalstam PII
Ēdināšanas pabalstam PII vasarā 
Ēdināšanas pabalstam skolā 
Transporta pabalsts

 

Bērna izglītībai un audzināšanai
Ēdināšanas pabalstam PII
Ēdināšanas pabalstam PII vasarā 
Ēdināšanas pabalstam skolā 
Individuālās apkures pabalstam 
Centralizētās apkures pabalstam 
GMI pabalsts trūcīgai personai
Trūcīgas/maznodrošinātās personas / ģimenes statusa piešķiršanai
Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu pabalstam

Pabalstam par uzturēšanās izdevumiem nometnē 
Higiēnas preču pabalstam 
Medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumu pabalstam 
Zobu protezēšanas apmaksai 

     
Sociālo pakalpojumu saņemšanai:   Aizbildnim: 
Dienas centra pakalpojumu saņemšanai personām ar garīgās attīstības traucējumiem
Pagaidu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 
Pakalpojuma aprūpei mājās saņemšanai
Psihologa pakalpojuma saņemšanai 
  Pabalsts aizbildnim 
     
Politiski represētām personām:    Bāreņiem:
Pabalsts politiski represētām personām    Pabalsts bārenim 
     
Cita palīdzība:     
Apbedīšanas pabalsts 
Pabalsts transporta pakalpojumam
Pabalsts sakarā ar to, ka persona atradusies ieslodzījumā 
Pabalsts ārkārtas situācijās 
Pabalsts audžuģimenēm 
Pabalsts aizgādnim
Pabalsts tuberkulozes slimniekam 
Pabalsts bērnu ar invaliditāti ārstniecības izdevumiem
   
     

 

Pakalpojumu apraksti:

Sociālā un materiālā palīdzība - sociālā dienesta pabalsti

Sociālie pakalpojumi

 

 


Asistenta pakalpojumi
 

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

 

P/A “Olaines sociālais dienests” ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 


Krīzes laikā noderīgi tālruņa numuri

Dažādu organizāciju, kuras sniedz palīdzību vai konsultācijas, kontakttālruņi pieejami te.

Bezmaksas krīžu tālrunis 116 123


Papildu informācija par psihoemocionālu atbalstu pieejama te.

Plašāka informācija par to, kur meklēt medicīnisko palīdzību pieejama te.

Kontaktinformācija jautājumos, kuri saistīti ar Covid-19 un ar to saistīto krīzi - lasiet te.

 


Olaines sociālā dienesta e-adrese - spied šeit

Saistošie noteikumi

Nr. SN3/2021
Stājas spēkā: 01.04.2021
Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN2/2021
Stājas spēkā: 01.04.2021
Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN13 /2019
Stājas spēkā: 01.02.2020

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu piešķir par izdevumiem par dzīvokli.

Pielikums:
Nosaukums: Pabalsti aizbildnim

pabalsts ikdienas izdevumiem;

pabalsts bērna ēdināšanas izmaksu segšanai;

pabalsts bērna apģērba iegādei.

Pielikums:
Nosaukums: Pabalsti audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts un iesnieguma veidlapa pieejami te

Pielikums: