Sociālais dienests un pabalsti

Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" darbības joma ir sociālais darbs, sociālā rehabilitācija, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Olaines novada iedzīvotājiem.

Olaines sociālais dienests veic arī preventīvo darbu.


Lai organizētu vienmērīgu apmeklētāju plūsmu sociālās un materiālās palīdzības saņemšanai, klientu pieņemšana Olaines sociālajā dienestā notiek ar iepriekšēju pierakstu:

  • p/a “Olaines sociālais dienests” Olaines pilsētas klientu apkalpošanas centrs Zemgales ielā 33, Olainē, pasta kastītē vai atstājot pie informatora. Informatīvais tālrunis 67146041;
  • p/a “Olaines sociālais dienests” klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē, Zeiferti. Informatīvais tālrunis 29368486;
  • p/a “Olaines sociālais dienests” klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas ielā 6. Informatīvais tālrunis 29368486.

 

Lai saņemtu pabalstus, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, jāvēršas Olaines sociālajā dienestā ar iesniegumu

(Iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai).

 
 
 
 
Olaines novada p/a “Olaines Sociālais dienests” aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam. Detalizēta informācija te.  
 
Informāciju par to, kas var kļūt par audžuģimeni, pieejama te
 

 

Krīzes laikā noderīgi tālruņa numuri

 

 

Dažāda noderīga informācija


Olaines sociālā dienesta e-adrese - spied šeit

Lielā lelle lācis ar baloniem ar Olaines novada logotipu

Saistošie noteikumi

Nr. SN24/2023
Stājas spēkā: 01.01.2024
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN21/2023
Stājas spēkā: 18.10.2023
Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN16/2023
Stājas spēkā: 22.09.2023
Par sociālajiem pakalpojumiem Olaines novadā (ar grozījumiem 27.03.2024.)
Pielikums: