Sociālais dienests un pabalsti

Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" darbības joma ir sociālais darbs, sociālā rehabilitācija, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Olaines novada iedzīvotājiem.

Olaines sociālais dienests veic arī preventīvo darbu.


 

Lai saņemtu pabalstus, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, jāvēršas Olaines sociālajā dienestā ar iesniegumu

(Iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai).

 
 
 
Olaines novada p/a “Olaines Sociālais dienests” aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam. Detalizēta informācija te.  

 

Krīzes laikā noderīgi tālruņa numuri

 

Dažāda noderīga informācija


Olaines sociālā dienesta e-adrese - spied šeit

Lielā lelle lācis ar baloniem ar Olaines novada logotipu

Saistošie noteikumi

Nr. SN3/2021
Stājas spēkā: 01.04.2021
Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā
Pielikums: