Sociālais dienests un pabalsti

Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" darbības joma ir sociālais darbs, sociālā rehabilitācija, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Olaines novada iedzīvotājiem.

Olaines sociālais dienests veic arī preventīvo darbu.


Lai organizētu vienmērīgu apmeklētāju plūsmu sociālās un materiālās palīdzības saņemšanai, klientu pieņemšana Olaines sociālajā dienestā notiek ar iepriekšēju pierakstu:

  • p/a “Olaines sociālais dienests” Olaines pilsētas klientu apkalpošanas centrs Zemgales ielā 33, Olainē, pasta kastītē vai atstājot pie informatora. Informatīvais tālrunis 67146041;
  • p/a “Olaines sociālais dienests” klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē, Zeiferti. Informatīvais tālrunis 67811295;
  • p/a “Olaines sociālais dienests” klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas ielā 6. Informatīvais tālrunis 25602268.

 

Lai saņemtu pabalstus, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, jāvēršas Olaines sociālajā dienestā ar iesniegumu

(Iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai).

 
 
 
Olaines novada p/a “Olaines Sociālais dienests” aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam. Detalizēta informācija te.  

 

Krīzes laikā noderīgi tālruņa numuri

 

Dažāda noderīga informācija


Olaines sociālā dienesta e-adrese - spied šeit

Lielā lelle lācis ar baloniem ar Olaines novada logotipu

Saistošie noteikumi

Nr. SN3/2021
Stājas spēkā: 01.04.2021
Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā (Ar grozījumiem 21.12.2022.)
Pielikums:
Nr. SN2/2021
Stājas spēkā: 01.04.2021
Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā (Ar grozījumiem 24.11.2021., 27.07.2022., 21.12.2022.)
Pielikums:
Nr. SN13 /2019
Stājas spēkā: 01.02.2020
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā (Ar grozījumiem 24.02.2021., 27.10.2021., 21.06.2022., 21.12.2022.)
Pielikums: