Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
e-pasts: pasts@olaine.lv
 

Rekvizīti

Olaines novada pašvaldība
PVN reģ. Nr.LV90000024332
Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, LV-2114
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA0551036014438
 

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

AS Meridian Trade Bank 
Konts: LV55MULT1010755920010

AS Swedbank
LV82HABA0551020841125

Latvijas Pasts  
LV12LPNS0002103789171

Darba laiks

 

 • Pirmdienās 9.00-19.00
 • Otrdienās 8.00-17.00
 • Trešdienās 8.00-17.00
 • Ceturtdienās 8.00-18.00
 • Piektdienās 8.00-15.00
 • Pārtraukums: 12.00-13.00
Dokumentus iespējams iesniegt arī pārtraukuma laikā (1.stāvā).
 

Darbinieki apmeklētājus pieņem:

 • Pirmdienās 10.00-12.00 un 13.00-19.00
 • Ceturtdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.00

 

Deputāti iedzīvotājus pieņem

pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620) katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

Maksājumi

Iedzīvotāji maksājumus (nodevas u.c.) var veikt Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā, Zemgales ielā 33, VAS "Latvijas pasts" nodaļās, AS "Meridian Trade bank" klientu apkalpošanas centrā "OLAINE", Zemgales ielā 37, Olainē, kā arī izmantojot internetbankas pakalpojumus.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā) pieņem maksājumus:

 • par nekustamā īpašuma nodokli;
 • par zemes nomu;
 • par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;
 • par pašvaldības nodevām;
 • par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem;
 • par Bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem.
 • par administratīvajiem sodiem.

 

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem tikai bezskaidras naudas maksājumus.

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 67964333 vai 20178620.

Pašvaldības institūciju kontakti