Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
e-pasts: pasts@olaine.lv
 

Pakalpojumu sniegšana un darba organizācija no 10. jūnija

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi”. Vēršam uzmanību, ka ikvienu šajā sadaļā pieejamu pakalpojumu fiziska persona var pieprasīt arī elektroniski ar portāla www.latvija.lv e-pakalpojuma "Iesniegums iestādei" starpniecību (aizpildot pie pakalpojuma aprakstiem  pieejamas veidlapas un tās pievienojot iesniegumam).

Rekvizīti

Olaines novada pašvaldība
PVN reģ. Nr.LV90000024332
Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, LV-2114
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA0551036014438
 

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

INDUSTRA Bank (bij. Meridian Trade Bank) 
Konts: LV55MULT1010755920010

AS Swedbank
LV82HABA0551020841125

Latvijas Pasts  
LV12LPNS0002103789171

Maksājumi

Iedzīvotāji maksājumus (nodevas u.c.) var veikt:

  • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā, Zemgales ielā 33,
  • VAS "Latvijas pasts" nodaļās,
  • INDUSTRA Bank, Zemgales ielā 37, Olainē,
  • izmantojot internetbankas pakalpojumus.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā) pieņem maksājumus:

  • par nekustamā īpašuma nodokli;
  • par zemes nomu;
  • par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;
  • par pašvaldības nodevām;
  • par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem;
  • par administratīvajiem sodiem.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem tikai bezskaidras naudas maksājumus.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 67964333 vai 20178620.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114 
Tālrunis: 6695489967964333
E-pasts: olaine@pakalpojumucentri.lv 

Detalizēta informācija par centra sniegtajiem pakalpojumiem pieejama šeit

 

Olaines novada pašvaldības policija

Jelgavas iela 32, Olaine
Tālrunis: 67967196; 29198070; 26613481
e-pasts: policija@olaine.lv

Pašvaldības institūciju kontakti