Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
e-pasts: pasts@olaine.lv
 

Darba laiks

Olaines novada pašvaldībā (Zemgales iela 33, Olaine) un Olaines pagasta pārvaldē  (Meža iela 2, Jaunolaine):

  • Pirmdienās 9.00-19.00
  • Otrdienās 8.00-17.00
  • Trešdienās 8.00-17.00
  • Ceturtdienās 8.00-18.00
  • Piektdienās 8.00-15.00
  • Pārtraukums: 12.00-13.00
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā  dokumentus iespējams iesniegt arī pusdienas pārtraukuma laikā.

Rekvizīti

Olaines novada pašvaldība
PVN reģ. Nr.LV90000024332
Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, LV-2114
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA0551036014438
 

 

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

AS Meridian Trade Bank 
Konts: LV55MULT1010755920010

AS Swedbank
LV82HABA0551020841125

Latvijas Pasts  
LV12LPNS0002103789171

Darbinieki apmeklētājus pieņem:

 

  • Pirmdienās 10.00-12.00 un 13.00-19.00
  • Ceturtdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.00

 

Olaines novada pašvaldības kase

No 2018. gada 1. marta ir slēgtas Olaines novada pašvaldības norēķinu kases Zemgales ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, Jaunolainē.

Maksājumus, kas ierasti tika veikti novada domes kasēs, iespējams veikt VAS "Latvijas pasts" nodaļās, AS "Meridian Trade bank" klientu apkalpošanas centrā "OLAINE", Zemgales ielā 37, Olainē, kā arī izmantojot internetbankas pakalpojumus.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 67964333 vai 20178620.

Pašvaldības institūciju kontakti