Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
e-pasts: pasts@olaine.lv
 

Rekvizīti

Olaines novada pašvaldība
PVN reģ. Nr.LV90000024332
Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, LV-2114
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA0551036014438
 

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

INDUSTRA Bank (bij. Meridian Trade Bank) 
Konts: LV55MULT1010755920010

AS Swedbank
LV82HABA0551020841125

Latvijas Pasts  
LV12LPNS0002103789171

Darbs ārkārtējās situācijas laikā

Iestāde “Olaines novada pašvaldība”, t.sk. Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim ir ierobežojuši klātienes klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu.

Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti. 

telefoniski

 • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) - 6796433320178620; 66954899;
 • visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņi un e-pasti ir pieejami pašvaldības mājaslapas www.olaine.lv sadaļā “Kontakti”. Vēršam uzmanību, ka lietotāju ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs, kurā var sameklēt attiecīga speciālista kontaktus, ierakstot tajā amatu vai vārdu/uzvārdu.

 

elektroniski

 • rakstot e-pastus uz pasts@olaine.lv; olaine@pakalpojumucentri.lv  ,
 • izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus,
 • tajā skaitā iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu

 

pa pastu

Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

pastkastīte 

Iesniegumu, priekšlikumu, ierosinājumu, citus dokumentus var iemest pastkastītē ''Iedzīvotāju priekšlikumiem'', kura ir novietota pie ieejas durvīm pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē

Lēmums tikties klātienē tiks pieņemts, individuāli izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

 

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi”. Vēršam uzmanību, ka ikvienu šajā sadaļā pieejamu pakalpojumu fiziska persona var pieprasīt arī elektroniski ar portāla www.latvija.lv e-pakalpojuma "Iesniegums iestādei" starpniecību (aizpildot pie pakalpojuma aprakstiem  pieejamas veidlapas un tās pievienojot iesniegumam).

Vēršam uzmanību, ka šajā laika posmā Olainē, Zemgales ielā 33 ceturtdienās pakalpojumus nesniegs arī VSAA speciālisti. Nepieciešamības gadījumā VSAA klienti var vērsties telefoniski VSAA Pierīgas nodaļas Klientu apkalpošanas daļā: 20025408 un 22319916.

 

Maksājumi

Iedzīvotāji maksājumus (nodevas u.c.) var veikt:

 • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā, Zemgales ielā 33,
 • VAS "Latvijas pasts" nodaļās,
 • INDUSTRA Bank, Zemgales ielā 37, Olainē,
 • izmantojot internetbankas pakalpojumus.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā) pieņem maksājumus:

 • par nekustamā īpašuma nodokli;
 • par zemes nomu;
 • par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;
 • par pašvaldības nodevām;
 • par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem;
 • par administratīvajiem sodiem.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem tikai bezskaidras naudas maksājumus.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 67964333 vai 20178620.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114 
Tālrunis: 6695489967964333
E-pasts: olaine@pakalpojumucentri.lv 

Detalizēta informācija par centra sniegtajiem pakalpojumiem pieejama šeit


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 

VSAA speciālisti klātienē klientus pieņem ceturtdienās Zemgales ielā 33, 3. stāvā, 321.kabinetā no plkst. 9.00 – 16.00, pārtraukums no 12.30 – 13.00.

Pašvaldības institūciju kontakti