Iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa pieejama te

 

Noteikumi Nr.NOT2/2022 "Iekšējā trauksmes celšanas sistēma"