Izglītība

Izglītība ir nozīmīga Olaines novada pašvaldības darba joma un nemainīga darba prioritāte, ik gadus pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus izglītības iestāžu attīstībā. Pašvaldība ar līdzfinasējumu atbalsta bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Olaines novadā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību licencētās izglītības programmās šādās pakāpēs:

 

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Esošās situacijas izvērtējums) 

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Statēģiskā un rīcības daļa) 

 


Pedagoģiski medicīniskā komisija   

Olaines novadā darbojas pašvaldības veidota pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK). Balstoties uz iesniegtajiem speciālistu atzinumiem un izvērtējot bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, iesaka atbilstošāko izglītības programmu un sniedz atzinumu par nepieciešamību ilgstoši slimiem bērniem noteikt mācīšanos mājās.

PLAŠĀK


Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī atbalstīt fiziskas personas (kas reģistrētas kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs) vai juridiskas personas iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus..
 
 
Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu un konkursa nolikumu sniedz Pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Ieva Loseva, e-pasts: ieva.loseva@olaine.lv, tālrunis 25444843.

 


Neformālā izglītība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai"

Bibliotēka Olaines 1. vidusskolā

Saistošie noteikumi

Nr. SN3/2024
Stājas spēkā: 05.04.2024
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:
Nr. SN27/2023
Stājas spēkā: 13.01.2024
Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Olaines novadā
Pielikums:
Nr. 139
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: