OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES UN SANĀKSMES 2023. GADA AUGUSTĀ

Olaines novada domes kārtējā sēde, Sociālo, izglītības un kutūras jautājumu komitejas sēde, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde, Finanšu komitejas sēde notiek vienu reizi mēnesī plkst. 15.00 Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Sēdes nosaukums

Datums,

laiks

Norises vieta

Sēdes vadītājs

Lietvedis

Domes sēde

 

27.09. - kārtējā domes sēde

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

 

 

A. Bergs

 

 

N.Tropkina

t.67146025

Finanšu komitejas sēde

20.09.

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

 A. Bergs

N.Tropkina

t.67146025

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

19.09.

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

D. Ļebedevs

I. Kaimiņa

t.67146022

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

13.09.

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

 

L. Gulbe

I. Kaimiņa

t.67146022

Administratīvās komisijas sēde

04.09.

11.09.

18.09.

25.09.

plkst. 16. 00

 319. kab., 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

P. Šurigins

S. Vilberte

t.20141714

 

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

05.09.

12.09.

19.09.

26.09.

plkst. 10.00

319. kab., 3. stāvs, Zemgales iela 33, Olaine

 

I. Vilnere

 

L. Āze

t.67146049

Pašvaldības darbinieku un nodaļu vadītāju sanāksme

05.09. (visi darbinieki)

 

19.09. (nod. vadītāji)

plkst. 9.00

zāle 3.stāvs

 

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

 

12.09.

 

26.09.

plkst. 9.00

videokonferences režīmā,

ZOOM platformā

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Olaines novada pašvaldības komisijas pirmsskolas izglītības vietu un atbalsta piešķiršanai sēde

14.09.

28.09.

 

plkst. 12.00

208. kab., 2.stāvs, Zemgales iela 33, Olaine K. Matuzone

I. Kaimiņa

67146022

Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

06.09.

plkst. 15.00

zāle 3. stāvs

K. Matuzone

B. Vigupe

t.67146015

Pieņem deputāti:
1.Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33;
2.Dienas centra "Gaismas" telpās.
PIRMDIENĀS un
CETURTDIENĀS no
16.00-18.00
(pēc iepriekšēja
pieraksta)
Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

Pierakstīties
var
Olaines
novada
pašvaldībā

vai pie deputātiem personīgi

 

67964333;

20178620