OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES UN SANĀKSMES 2024.GADA JŪLIJĀ

Olaines novada domes kārtējā sēde, Sociālo, izglītības un kutūras jautājumu komitejas sēde, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde, Finanšu komitejas sēde notiek vienu reizi mēnesī plkst. 15.00 Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Sēdes nosaukums

Datums,

laiks

Norises vieta

Sēdes vadītājs

Lietvedis

Domes sēde

24.07. kārtējā domes sēde

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

 

A. Bergs

 

N.Tropkina

t.26354091

Finanšu komitejas sēde

17.07.

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

 A. Bergs

N.Tropkina

t.26354091

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

16.07.

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

D. Ļebedevs

I. Kaimiņa

t.25155008

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

10.07.

plkst. 15.00

zāle, 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

L. Gulbe

I. Kaimiņa

t.25155008

Administratīvās komisijas sēde

04.07.

11.07.

18.07.

25.07.

plkst. 16.00

 319. kab., 3. stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

P Šurigins

S. Vilberte

t.20141714

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

02.07.

09.07.

16.07.

23.07.

30.07.

plkst. 10.00

319. kab., 3. stāvs, Zemgales iela 33, Olaine

 

I. Baltmane

 

L. Āze

lilita.aze@olaine.lv

Pašvaldības darbinieku un nodaļu vadītāju sanāksme

02.07. (visi darbinieki)

16.07. (nod. vadītāji)

plkst. 9.00

zāle 3.stāvs

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.26412427

Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

09.07.

23.07.

plkst. 9.00

videokonferences režīmā,

ZOOM platformā

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.26412427

Olaines novada pašvaldības komisijas pirmsskolas izglītības vietu un atbalsta piešķiršanai sēde

18.07.

plkst. 12.00

208. kab., 2.stāvs, Zemgales iela 33, Olaine K. Matuzone

I. Kaimiņa

t.25155008

Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

03.07.

plkst. 15.00

zāle 3. stāvs

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.26412427

Pieņem deputāti:
1.Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33;
2.Dienas centra "Gaismas" telpās.
PIRMDIENĀS un
CETURTDIENĀS no
16.00-18.00
(pēc iepriekšēja
pieraksta)
Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

Pierakstīties
var
Olaines
novada
pašvaldībā

vai pie deputātiem personīgi

 

20178620, 22318183