Paziņojums par nekustamo īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Detālplānojuma projekta materiāli:

Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos)

Domes lēmums "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos)"


Olaines novada domes 2020. gada 26. februāra sēdes lēmums "“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Vaļi” (Pārolainē)” (16.prot., 20.p.) atcelšanu"


Paziņojums par detālplānojuma “Mazirbītes” un “Vistiņu ceļš“ apstiprināšanu Jaunolainē, Olaines novadā

Olaines novada dome 22.05.2019. pieņēma lēmumu Nr.5 (sēdes protokols Nr.5, 21.p.) "Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Mazirbītes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0228 un nekustamā īpašuma “Vistiņu ceļš”, zemes vienībaI ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0229 (Jaunolainē)”.


Par detālplānojuma izstrādi nekustamajos īpašumos Vecā kluba pamati, Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas un Autoceļš A8 (Jaunolainē). 
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Vecā kluba pamati, Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas un Autoceļš A8.
 


Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Mazālupi II

Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Jaunaudzes (Jaunolainē)

Nekustamā īpašuma "Dālijas" detālplānojums

Nekustamā īpašuma "Latgalīte" detālplānojums

Vienotā nekustamā īpašuma "Ziemeļi, Nomaļi un Modri" detālplānojums

Nekustamā īpašuma "Lācīši" detālplānojums

2013.gada detālplānojumi

2012.gada detālplānojumi

2011.gada detālplānojumi

2010.gada detālplānojumi

2009.gada detālplānojumi