Paziņojums par detālplānojuma “Mazirbītes” un “Vistiņu ceļš“ apstiprināšanu Jaunolainē, Olaines novadā

Olaines novada dome 22.05.2019. pieņēma lēmumu Nr.5 (sēdes protokols Nr.5, 21.p.) "Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Mazirbītes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0228 un nekustamā īpašuma “Vistiņu ceļš”, zemes vienībaI ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0229 (Jaunolainē)”.

 

Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Mazālupi II

Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Jaunaudzes (Jaunolainē)

Nekustamā īpašuma "Dālijas" detālplānojums

Nekustamā īpašuma "Latgalīte" detālplānojums

Vienotā nekustamā īpašuma "Ziemeļi, Nomaļi un Modri" detālplānojums

Nekustamā īpašuma "Lācīši" detālplānojums

2013.gada detālplānojumi

2012.gada detālplānojumi

2011.gada detālplānojumi

2010.gada detālplānojumi

2009.gada detālplānojumi