Saistošo noteikumu projekti pieejami te

 

 
 
 
 

Iedzīvotāju aptauja par kūdras ieguvi Olaines novadā
 

Vides konsultāciju uzņēmums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" pēc SIA "Lielkūdra'' pasūtījuma veic ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – meliorācijas sistēmas izbūve un kūdras ieguve kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs" Ziemeļu iecirknī, kā arī pēc SIA "Kūdras taka" pasūtījuma veic ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – kūdras ieguve kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs" Dienvidu iecirknī.

Paredzēto darbību ietvaros Olaines novada Olaines pagastā plānots veikt kūdras ieguvi 126.15 ha platībā Ziemeļu iecirknī un 49.4 ha platībā Dienvidu iecirknī. Kūdras transportēšana plānota uz pārstrādes rūpnīcu Rīgas ielā 30, Baložos, Ķekavas novadā. Kūdras ieguve Ziemeļu iecirknī pašreiz plānota līdz derīgo izrakteņu ieguves licences darbības beigām, tas ir, līdz 2039. gadam. Kūdras ieguvei Dienvidu iecirknī vēl nav izsniegta derīgo izrakteņu ieguves licence. Sagatavojot Ietekmes uz vidi novērtējumu, tiek pieņemts, ka kādā laika periodā kūdras ieguve notiks abos iecirkņos vienlaicīgi.

Plašāka informācija par paredzētajām darbībām pieejama SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" mājaslapā šeit:

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"  lūdz Olaines novada iedzīvotājus līdz 2023. gada 31. janvārim piedalīties aptaujā. Aptauja ir anonīma un aizņems aptuveni 5 minūtes Jūsu laika.

Aptauju var aizpildīt šeit.
 

Publiskās apspriešanas arhīvs līdz 31.12.2022. pieejams te