Olaines novads

Olaines novads ar administratīvo centru – Olaines pilsētu – atrodas starp Rīgu un Jelgavu, un tieši novada izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, Rīgas tuvums un lielās transporta maģistrāles, kas šķērso novadu, ir noteikuši šīs apkārtnes attīstību gadsimtu gaitā.

Olaines novads izveidots 2009. gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

Kopējā novada platība ir 296 km², un tajā dzīvo vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju. Olaines pilsētas teritorija ir 6,82 km², un tajā mīt nepilni 12 000 iedzīvotāju.

Novada teritorijā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts ar ciemiem Jaunolaine, Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši.

Novadā atrodas vairāki purvi, kuriem 20. gadsimtā bijusi liela nozīme Olaines pilsētas tapšanā. Tieši tādēļ pilsētas ģerbonī attēlotas gan trīs asins lāses kā dzīvības simbols, gan arī dzērveņu mētra un dzērveņogas.

 

Olaines svētku dziesma

 

 

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN19/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par Olaines novada simboliku
Pielikums: