Olaines novads

Olaines novada saukļa vizualizācija

Olaines novads izveidots 2009. gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

Olaines novads ar administratīvo centru – Olaines pilsētu – atrodas starp Rīgu un Jelgavu, un tieši novada izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, Rīgas tuvums un lielās transporta maģistrāles, kas šķērso novadu, ir noteikuši šīs apkārtnes attīstību gadsimtu gaitā.

Olaines novads robežojas ar Rīgu, Mārupes, Ķekavas, Jelgavas un Bauskas novadu.

Attālums no Olaines pilsētas pa autoceļu līdz Rīgai ir 23 km, Jelgavai - 22 km, Jūrmalai (Majoriem) - 34 km un Rīgas Starptautiskajai lidostai - 25 km. Novada centrālo daļu šķērso divi starptautiskas nozīmes satiksmes koridori: autoceļš A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) ar tam paralēlo dzelzceļa līniju Rīga - Jelgava un Rīgas apvedceļš A5.

Kopējā novada platība ir 296 km², un tajā dzīvo vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju. Olaines pilsētas teritorija ir 6,82 km², un tajā mīt nepilni 12 000 iedzīvotāju.

Olaines novadā ietilpst Olaines pilsēta, kura ir arī novada administratīvais centrs, un Olaines pagasts ar 21 ciemu: Jaunolaine, Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši.

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži - 66% un lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 20%. Novadā tiek iegūta smilts un kūdra.

Novadā atrodas vairāki purvi, kuriem 20. gadsimtā bijusi liela nozīme Olaines pilsētas tapšanā. Tieši tādēļ pilsētas ģerbonī attēlotas gan trīs asins lāses kā dzīvības simbols, gan arī dzērveņu mētra un dzērveņogas.

Novada neatņemama sastāvdaļa ir industriālās būves. Olaines pilsētā, Jaunolainē un Stūnīšos ir tipiska padomju laiku daudzdzīvokļu māju apbūve, taču šobrīd novadā strauji attīstās individuālo māju ciemati, kas mijas ar lauku apvidus ainavām. Novadam ir raksturīgs liels sezonas mājokļu īpatsvars, tajā atrodas 47 dārzkopības sabiedrības, kas pamazām pārtop par privātmāju ciemiem.

Novada nākotne ir saistīta ar plašām ekonomiskām iespējām un kvalitatīvu dzīves vidi. Mēs lepojamies ar novada attīstību un mūsu cilvēku sasniegumiem, ka arī ar to, ka Olaines novada pašvaldība ieguvusi galveno titulu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  2018. gadā organizētajā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”. 

Starp konkursa finālistēm 2018. gadā Olaines novada pašvaldība izcēlās ar ieguldīto infrastruktūrā un palielināto bērna piedzimšanas pabalstu, kas bija viens no augstākajiem Latvijā. Olaines novadā ir arī vislielākais atbalsts bērnu auklēm un maksas ziņā ļoti pieejama interešu un profesionālās ievirzes izglītība. Olaines novads ir viena no pašvaldībām ar lielāko bērnu rotaļu laukumu skaitu Latvijā, un šeit tika ieviestas jaunas atbalsta formas daudzbērnu ģimenēm. Par citām priekšrocībām ģimenēm ar bērniem iespējams uzzināt zemāk sagatavotajā prezentācijā "Pašvaldības atbalsts un draudzīga vide ģimenēm Olaines novadā", kā arī tīmekļa vietnē www.vietagimenei.lv .

Olaines svētku dziesma

Olaines novada ģerbonis

Olaines novada logotips un sauklis

 

Olaines novada kontūra ar kartē atzīmētu novada administratīvo centru - Olaines pilsētu

Saistošie noteikumi

Nr. SN19/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par Olaines novada simboliku
Pielikums: