Šajā sadaļā ir domes lēmumu arhīvs līdz 01.01.2023.

Domes lēmumi no 01.01.2023. un domes sēžu videoieraksti pieejami apakšsadaļā "Domes sēdes".

 

2022.

 

2021.

 

2020.

 

2019.

 

2018.

2017.