Kultūra un sports

Sports

Sporta dzīve Olaines novadā ir ļoti rosīga, un to organizē un koordinē Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines Sporta centrs. Ikviens novada iedzīvotājs vai viesis var atrast gan savām interesēm un spējām atbilstošas brīvā laika aktivitātes, gan sporta nodarbības.

Sporta centra rīkotie pasākumi ir neatņemama novada dzīves sastāvdaļa – ik gadus iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties vismaz 25 dažādās sacensībās un citās sportiskās aktivitātēs. Ikgadējie futbola turnīri, Olaines novada izglītības iestāžu sporta spēles, skriešanas sacensības „Olaines apļi”, velosacensības bērniem un pieaugušajiem, zoles turnīri – tie ir tikai daži no tradicionālajiem Olaines Sporta centra rīkotajiem pasākumiem.

Olaines Sporta centra pārziņā ir trīs stadioni (Olaines Stadions, Stadions pie Olaines 2. vidusskolas, Jaunolaines stadions) divi sporta nami (Olaines Sporta nams, Jaunolaines Sporta nams), Olaines peldbaseins, divi skeitparki (Olaines un Jaunolaines), Olaines velotraseOlaines slidotava.

Kultūra

Par kultūras procesiem, to norisi un amatiermākslas kolektīvu attīstību Olaines novadā rūpējas pašvaldības iestāde Olaines Kultūras centrs.

Olaines pilsētas svētki, Olaines novada svētki, „Jāņupes varavīksne”, Dzērveņu fesivāls – šie un citi pasākumi, tiek svinēti ar vērienu un priecē olainiešus un novada viesus. Centrālās pasākumu norises vietas novadā ir Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams un Olaines Mežaparka estrāde.

Tomēr ne jau svētki ir svarīgākais Kultūras centra devums savam novadam. Lai svētki izdotos, ir vajadzīgs neatlaidīgs ikdienas darbs. Un to veic daudzi jo daudzi amatiermākslas kolektīvi, kas darbojas Olaines Kultūras centra paspārnē un citviet novadā,  visu vecumu dziedātāji un dejotāji, mūziķi un teātra spēlētāji, kas darbojas sev un novadniekiem par prieku.

Trīs novada bibliotēkas – mazas kultūras saliņas, vietējie informācijas centri, kur var iegriezties ne tikai paņemt jaunu grāmatu, palasīt preses izdevumus, izmantot bezmaksas interneta pieslēgumu, bet arī satikt domubiedrus, piedalīties tematiskajos pasākumos.

Olaines Vēstures un mākslas muzeja telpās aplūkojamas:

  • pastāvīgās ekspozīcijas (Purva veidošanās, Novada vēsture, Kūdras rūpniecība, “Laboratorija” un “Andris Rumpēteris. Māksla. Istaba.”),
  • izstādes modernā izstāžu zālē,
  • atklātā tipa krātuve.

Muzejs piedāvā:

  • izglītojošos pasākumus (t.sk. arheoloģiskos izrakumus); muzejpedagoģiskās programmas;
  • ekskursijas Olaines novada teritorijā, t.sk. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā;
  • kauju rekonstrukcijas.
Cilvēki tribīnēs Olaines stadionā

Saistošie noteikumi

Nr. 18
Stājas spēkā: 18.12.2012
Nodeva par Olaines novada simbolikas izmantošanu (Ar grozījumiem 25.09.2013.)
Pielikums:
Nr. 21
Stājas spēkā: 27.01.2011
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veicināšanai Olaines novadā (Ar grozījumiem 25.09.2013.)
Pielikums: