Privātuma atruna

 

Pierakstīties uz jaunumiem

Informējam, ka Jūsu iesniegtā e-pasta adrese tiks apstrādāta, lai nodrošinātu Olaines novada aktuālo jaunumu saņemšanu, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas a) apakšpunktu, un ka Jūs, piesakoties jaunumu saņemšanai, esat devis savu piekrišanu minētā mērķa sasniegšanai.

Ja nevēlaties vairs saņemt Olaines novada aktuālos jaunumus, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu minētajam mērķim, rakstot no reģistrētās e-pasta adreses uz e-pasta adresi: pasts@olaine.lv.

Pārzinis – Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

 

Pierakstīties uz avīzi

Informējam, ka Jūsu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Olaines Domes Vēstis” nogādāšanu uz Jūsu norādīto dzīvesvietas adresi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas a) apakšpunktu, un ka Jūs, piesakoties Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Olaines Domes Vēstis” saņemšanai, esat devis savu piekrišanu minētā mērķa sasniegšanai. Vēršam uzmanību, ka tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek ievākti tikai un vienīgi, lai nepieciešamības gadījumā risinātu organizatoriskus jautājumus pakalpojuma sniegšanā.

Ja nevēlaties vairs saņemt Olaines novada pašvaldības informatīvo izdevumu “Olaines Domes Vēstis”, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu minētajam mērķim, rakstot uz e-pasta adresi: pasts@olaine.lv.

Pārzinis – Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

 

Vēstules rakstīšana pašvaldībai, aizpildot elektronisko formu "Sazinies ar pašvaldību"

Informējam, ka Jūsu adresēts iesniegums Olaines novada pašvaldībai tiks apstrādāts ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis – Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv.