Saistošie noteikumi

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi

Nr. SN3/2021
Stājas spēkā: 01.04.2021
Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN2/2021
Stājas spēkā: 01.04.2021
Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN14/2020
Stājas spēkā: 30.11.2020
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Olaines novadā
Pielikums: