Saistošie noteikumi

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Dokumenti salikti kaudzē

Saistošie noteikumi

Nr. SN6/2022
Stājas spēkā: 03.06.2022
Par Olaines novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Pielikums:
Nr. SN3_2022
Stājas spēkā: 10.02.2022
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā (Ar grozījumiem 23.03.2022.)
Pielikums:
Nr. SN7_2021
Stājas spēkā: 06.08.2021
Par Olaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Pielikums: