Saistošie noteikumi

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi

Nr. SN7/2019
Stājas spēkā: 21.12.2019
Nr. SN9/2018
Stājas spēkā: 30.11.2018
Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN4/2018
Stājas spēkā: 23.03.2018
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Olaines novadā
Pielikums: