Saistošie noteikumi

Saskaņā ar “Pašvaldību likuma” 44. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Pašvaldības izdotos saistošos noteikumus ar paskaidrojuma rakstiem pašvaldība publicē (izsludina) oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (skatīt tīmekļa vietni www.vestnesis.lv).

Dokumenti salikti kaudzē

Saistošie noteikumi

Nr. SN17_2023
Stājas spēkā: 05.09.2023
Par Olaines novada domes 2009.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.140 “Par licences un licences kartītes izsniegšanas kārtību pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo taksometru pārvadājumu tarifu Olaines novada administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Pielikums:
Nr. SN15_2023
Stājas spēkā: 22.08.2023
Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN11_2023
Stājas spēkā: 30.06.2023
Par Olaines novada domes 2011.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Pielikums: