Saistošie noteikumi

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN9/2018
Stājas spēkā: 30.11.2018
Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN4/2018
Stājas spēkā: 23.03.2018
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN3/2018
Stājas spēkā: 06.03.2018
Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa
Pielikums: