Saistošie noteikumi

Saskaņā ar “Pašvaldību likuma” 44. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Pašvaldības izdotos saistošos noteikumus ar paskaidrojuma rakstiem pašvaldība publicē (izsludina) oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (skatīt tīmekļa vietni www.vestnesis.lv).

Dokumenti salikti kaudzē

Saistošie noteikumi

Nr. SN26/2023
Stājas spēkā: 01.02.2024
Par Olaines novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā
Pielikums:
Nr. SN27/2023
Stājas spēkā: 13.01.2024
Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN24/2023
Stājas spēkā: 01.01.2024
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums: