Saistošie noteikumi

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi

Nr. SN14/2020
Stājas spēkā: 30.11.2020
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN3/2020
Stājas spēkā: 01.05.2020
Olaines novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Pielikums:
Nr. SN13 /2019
Stājas spēkā: 01.02.2020
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums: