Saistošie noteikumi

Saskaņā ar “Pašvaldību likuma” 44. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Pašvaldības izdotos saistošos noteikumus ar paskaidrojuma rakstiem pašvaldība publicē (izsludina) oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (skatīt tīmekļa vietni www.vestnesis.lv).

Dokumenti salikti kaudzē

Saistošie noteikumi

Nr. SN4/2024
Stājas spēkā: 25.04.2024
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Pielikums:
Nr. SN3/2024
Stājas spēkā: 05.04.2024
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:
Nr. NS2/2024
Stājas spēkā: 07.03.2024