Saistošie noteikumi

Saskaņā ar “Pašvaldību likuma” 44. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Pašvaldības izdotos saistošos noteikumus ar paskaidrojumu rakstiem pašvaldība publicē (izsludina) oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (skatīt tīmekļa vietni www.vestnesis.lv).

Dokumenti salikti kaudzē

Saistošie noteikumi

Nr. SN2_2023
Stājas spēkā: 03.03.2023
Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" nolikums
Pielikums:
Nr. SN3_2023
Stājas spēkā: 03.03.2023
Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem
Pielikums:
Nr. SN6/2022
Stājas spēkā: 03.06.2022
Par Olaines novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Pielikums: