Saistošie noteikumi

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN9/2018
Stājas spēkā: 30.11.2018
Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN6/2018
Stājas spēkā: 21.06.2018
Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam
Pielikums:
Nr. Nr.SN4/2018
Stājas spēkā: 23.03.2018
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Olaines novadā
Pielikums: