Transports

Olaines novadu šķērso lielas transporta maģistrāles, un ceļu tīkls novadā ir labi sazarots. Augstākās kategorijas autoceļš A8, kas savieno Rīgu ar Jelgavu un tālāk ar Lietuvas robežu, no Rīgas robežas ietilpst starptautiskajā autoceļā E77. Novada teritoriju skar arī autoceļš A5 – Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte), kas ir augstākās kategorijas Latvijas autoceļš. A5 visā garumā ietilpst starptautiskajā autoceļā E77.   

Novadā kopumā ir trīs valsts galvenie autoceļi (30 km kopgarumā) un astoņi valsts vietējie autoceļi (55,78 km kopgarumā). Pašvaldības īpašumā ir autoceļi 114,86 km kopgarumā; no tiem ar cietu segumu ir 47,73 km un ar nesaistīto segumu (grants, šķembu un grunts ceļi) ir 67,13 km.  

Olaines novadu šķērso dzelzceļš Rīga – Jelgava, novadā atrodas dzelzceļa stacija Olaine un pieturas punkti Jaunolaine un Baloži.

 

Sabiedriskais transports

Skolēnu autobusu maršruti

Ceļu un ielu uzturēšana

Dzelzceļa stacija Olaine

Saistošie noteikumi

Nr. SN26/2023
Stājas spēkā: 01.02.2024
Par Olaines novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā
Pielikums:
Nr. SN11_2023
Stājas spēkā: 30.06.2023
Par Olaines novada domes 2011.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Pielikums:
Nr. 139
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums:

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Braukšanas izdevumu kompensācija izglītojamajiem

Braukšanas izdevumu kompensācija Olaines novadā deklarētiem, bet ārpus Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri izmanto personīgo transportu, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

Braukšanas izdevumu kompensācija tiek piešķirta saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.139_2009.

Pielikums: