Transports

Olaines novadu šķērso lielas transporta maģistrāles, un ceļu tīkls novadā ir labi sazarots. Augstākās kategorijas autoceļš A8, kas savieno Rīgu ar Jelgavu un tālāk ar Lietuvas robežu, no Rīgas robežas ietilpst starptautiskajā autoceļā E77. Novada teritoriju skar arī autoceļš A5 – Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte), kas ir augstākās kategorijas Latvijas autoceļš. A5 visā garumā ietilpst starptautiskajā autoceļā E77.   

Novadā kopumā ir trīs valsts galvenie autoceļi (30 km kopgarumā) un astoņi valsts vietējie autoceļi (55,78 km kopgarumā). Pašvaldības īpašumā ir autoceļi 114,86 km kopgarumā; no tiem ar cietu segumu ir 47,73 km un ar nesaistīto segumu (grants, šķembu un grunts ceļi) ir 67,13 km.  

Olaines novadu šķērso dzelzceļš Rīga – Jelgava, novadā atrodas dzelzceļa stacija Olaine un pieturas punkti Jaunolaine un Baloži.

 

Sabiedriskais transports

 

Vilciens

Brauciens no Olaines līdz Rīgai ar vilcienu ilgst ap 26 min. To nodrošina AS „Pasažieru vilciens”.

Vilcienu kustības saraksti pieejami šeit.

 

Autobuss

AS "Nordeka" veic pasažieru pārvadājumus šādos maršrutos:

  • Rīga–Olaine  (maršruts Nr. 5034),
  • Rīga–Gaismas (maršruts Nr. 5139).

AS "Nordeka" paziņojumi pasažieriem ir pieejami te.

 

AS "Liepājas autobusu parks"  veic pasažieru pārvadājumus šādos maršrutos:

  • Rīga – Mežsētas – Vaivadi (maršruts Nr. 5172),
  • Rīga-Mežsētas  (maršruts Nr. 6859),
  • Rīga – Medemciems  (maršruts Nr. 5173),
  • Rīga-Pavasaris -Virši (maršruts Nr. 5171), 
  • Olaine – Sila kapi – Pēternieku kapi – Jaunolaine (kursē no 01.04. līdz 31.10.; no 01.05. līdz 30.09. dotē valsts, izdevumus par aprīli un oktobri sedz Olaines novada pašvaldība).

Autobusu kustības saraksti pieejami šeit

Operatīvā informācija par atceltajiem reisiem pieejama šeit

 

Papildus tiek veikti pasažieru pārvadājumi šādos maršrutos:

  • Vaivadi – Jaunolaine – Olaine (!!! autobuss nekursē svētku dienās), 
  • Maršrutā Rīga–Jelgava–Dobele un Rīga–Jelgava no 2021. gada 18. novembra iekļautas papildu pieturas:

Maršrutā Nr.7376 Rīga–Jelgava–Dobele iekļauta pietura Mežkalna iela, Medemciems, Lubauši, Dzelzceļnieku ciems, Jaunolaine, Grēnes un Olaines stacija. Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.7.20 un 12.40, bet no Dobeles autoostas – plkst.14.45 un 16.05, apstāsies arī pieturā Lindes, Tīraine, Lapiņu dambis, Stunīšu ezers, Gaismas, Baložu stacija un Bērzpils.

Maršrutā Nr.7017 Rīga–Jelgava iekļauta pietura Mežkalna iela, Medemciems, Lubauši un Dzelzceļnieku ciems.

 

Skolēnu autobusu maršruti

Olaines novada skolu skolēniem pašvaldība nodrošina skolēnu autobusus. Tāpat skolēniem ir iespēja nokļūšanai uz un no izglītības iestādes braukt sabiedriskajā transportā (autobusā) bez maksas (ar e-karti). Sabiedriskajā transportā diennaktī bez maksas var braukt  divas reizes - vienu reizi uz izglītības iestādi, otru - no izglītības iestādes.

Plašāka informācija pieejama šeit.

 

Ceļu uzturēšana

Olaines novadā tāpat kā citviet valstī ceļu uzturēšanu organizē tā īpašnieks vai pārvaldītājs: Olaines novada pašvaldība, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, AS “Latvijas Valsts meži” un citi teritoriju īpašnieki vai nomnieki (t.sk. kooperatīvi, uzņēmēji).

Olaines novada pašvaldībā par ceļu uzturēšanas un būvniecības jautājumiem var vērsties pie pašvaldības ceļu inženiera. Darbi tiek organizēti atbilstoši Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmai, pašvaldības ikgadējam apstiprinātajam budžetam, kā arī reaģējot uz ceļu stāvokli.

Pašvaldības ceļu inženieris var sniegt informāciju un nepieciešamības gadījumā sazināties ar konkrētā ceļa posma īpašnieku un konsultēt par kārtību, kādā iespējams saņemt pašvaldības atbalstu, t.sk. līdzfinansējumu ceļu sakārtošanā un uzturēšanā. 

Jautājumos par valsts galvenajiem un vietējiem ceļiem var zvanīt 80005555 VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes un informācijas centram un nodot informāciju par kritušiem kokiem, ceļu stāvokli, satiksmes negadījumiem, bojātām ceļa zīmēm, atkritumiem pie ceļa un citām ar ceļu stāvokli un satiksmi saistītām lietām.

 

Olaines novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 2023.gada vasaras sezonai

Dzelzceļa stacija Olaine

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Braukšanas izdevumu kompensācija izglītojamajiem

Braukšanas izdevumu kompensācija Olaines novadā deklarētiem, bet ārpus Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri izmanto personīgo transportu, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

Braukšanas izdevumu kompensācija tiek piešķirta saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.139_2009.

Pielikums: