Transports

Olaines novadu šķērso lielas transporta maģistrāles, un ceļu tīkls novadā ir labi sazarots. Augstākās kategorijas autoceļš A8, kas savieno Rīgu ar Jelgavu un tālāk ar Lietuvas robežu, no Rīgas robežas ietilpst starptautiskajā autoceļā E77. Novada teritoriju skar arī autoceļš A5 – Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte), kas ir augstākās kategorijas Latvijas autoceļš. A5 visā garumā ietilpst starptautiskajā autoceļā E77.   

Novadā kopumā ir trīs valsts galvenie autoceļi (30 km kopgarumā) un astoņi valsts vietējie autoceļi (55,78 km kopgarumā). Pašvaldības īpašumā ir autoceļi 114,86 km kopgarumā; no tiem ar cietu segumu ir 47,73 km un ar nesaistīto segumu (grants, šķembu un grunts ceļi) ir 67,13 km.  

Olaines novadu šķērso dzelzceļš Rīga – Jelgava, novadā atrodas dzelzceļa stacija Olaine un pieturas punkti Jaunolaine un Baloži.

Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports novadā ir ērts un pieejams. Pa dzelzceļu to nodrošina AS „Pasažieru vilciens”, un brauciens no Olaines līdz Rīgai ilgst ap 26 min.

Vilcienu kustības saraksti pieejami šeit.

Pasažieru pārvadājumus ar autobusu veic AS "Nordekaa" šādos maršrutos:

  • Rīga – Olaine – Rīga (maršruts Nr. 5034),
  • Rīga – Gaismas (maršruts Nr. 5139),
  • Rīga – Mežsētas – Vaivadi (maršruts Nr. 5172),
  • Rīga – Medemciems  (maršruts Nr. 5173),
  • Rīga – Virši (maršruts Nr. 5171).

AS Nordeka paziņojumi pasažieriem ir pieejami te.

Autobusu kustības saraksti pieejami šeit

Papildus tiek veikti pasažieru pārvadājumi šādos maršrutos:

Skolēnu autobusu maršruti

Olaines novada skolu skolēniem pašvaldība nodrošina skolēnu autobusus, bez tam braukšana sabiedriskajā transportā līdz izglītības iestādei novada skolu audzēkņiem ir bez maksas.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Ceļu uzturēšana

Olaines novadā tāpat kā citviet valstī ceļu uzturēšanu organizē tā īpašnieks vai pārvaldītājs: Olaines novada pašvaldība, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, AS “Latvijas Valsts meži” un citi teritoriju īpašnieki vai nomnieki (t.sk. kooperatīvi, uzņēmēji).

Olaines novada pašvaldībā par ceļu uzturēšanas un būvniecības jautājumiem var vērsties pie pašvaldības ceļu inženiera. Darbi tiek organizēti atbilstoši Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmai, pašvaldības ikgadējam apstiprinātajam budžetam, kā arī reaģējot uz ceļu stāvokli.

Pašvaldības ceļu inženieris var sniegt informāciju un nepieciešamības gadījumā sazināties ar konkrētā ceļa posma īpašnieku,  un konsultēt par kārtību, kādā iespējams saņemt pašvaldības atbalstu, t.sk. līdzfinansējumu ceļu sakārtošanā un uzturēšanā. 

Jautājumos par valsts galvenajiem un vietējiem ceļiem var zvanīt 80005555 VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes un informācijas centram un nodot informāciju par kritušiem kokiem, ceļu stāvokli, satiksmes negadījumiem, bojātām ceļa zīmēm, atkritumiem pie ceļa un citām ar ceļu stāvokli un satiksmi saistītām lietām.

Saistošie noteikumi

Nr. SN3/2018
Stājas spēkā: 06.03.2018
Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa
Pielikums:
Nr. SN19/2017
Stājas spēkā: 09.01.2018
Par Olaines novada domes 2017.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.SN8/2017 “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu” atcelšanu
Pielikums:
Nr. 6
Stājas spēkā: 17.03.2011
Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā
Pielikums:

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Braukšanas izdevumu kompensācija izglītojamajiem

Braukšanas izdevumu kompensācija Olaines novadā deklarētiem, bet ārpus Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri izmanto personīgo transportu, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

Braukšanas izdevumu kompensācija tiek piešķirta saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.139_2009.

Pielikums: