Ģimene

Novads – tie galvenokārt ir cilvēki, kas tajā dzīvo un strādā. Tieši tāpēc Olaines novadā par tā iedzīvotājiem domā un rūpējas īpaši un viena no pašvaldības prioritātēm ir ģimene. Jo ar dzīves apstākļiem, ar iespēju realizēt savas spējas un talantus, vērtīgi un sev tīkami pavadīt brīvo laiku apmierināta ģimene ir garantija arī novada attīstībai un izaugsmei.

Pašvaldības atbalsts nav paredzēts tikai trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm; ikviena ģimene ar bērniem ir svarīga un saņem atbalstu un rūpes.

Mēs lepojamies, ka Olaines novada pašvaldība ieguvusi galveno titulu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  2018. gadā organizētajā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”. 

Starp konkursa finālistēm 2018. gadā Olaines novada pašvaldība izcēlās ar ieguldīto infrastruktūrā un palielināto bērna piedzimšanas pabalstu, kas bija viens no augstākajiem Latvijā. Olaines novadā ir arī vislielākais atbalsts bērnu auklēm un maksas ziņā ļoti pieejama interešu un profesionālās ievirzes izglītība. Olaines novads ir viena no pašvaldībām ar lielāko bērnu rotaļu laukumu skaitu Latvijā, un šeit tika ieviestas jaunas atbalsta formas daudzbērnu ģimenēm. Par citām priekšrocībām ģimenēm ar bērniem iespējams uzzināt zemāk sagatavotajā prezentācijā "Pašvaldības atbalsts un draudzīga vide ģimenēm Olaines novadā", kā arī tīmekļa vietnē www.vietagimenei.lv .

Pašvaldības atbalsts un draudzīga vide ģimenēm Olaines novadā

 

Olaines novada pašvaldības rūpju lokā ir ne tikai daudzbērnu, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, kas saņem īpašu atbalstu, bet ikviena ģimene ar bērniem. Un tas ir saistīts ne tikai ar bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu, bet arī ar rūpēm par ģimeni ikdienā – cenšoties radīt vidi un apstākļus patīkamai un komfortablai dzīvošanai, mācībām, brīvā laika pavadīšanai visai ģimenei kopā un individuāli atbilstoši katra ģimenes locekļa interesēm, veicinot uzņēmējdarbības attīstību, lai rastos darbavietu piedāvājums tuvāk dzīvesvietai, un risinot daudzus citus jautājumus, kuri labvēlīgi ietekmētu ģimenes dzīvi un labklājību.

Tāpēc pašvaldība cenšas atbalstīt ģimenes ļoti dažādos veidos:

  • piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides,
  • sniedzot finansiālo atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā,
  • līdzfinansējot bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs,
  • organizējot un apmaksājot septiņus autobusu reisus skolēnu nokļūšanai uz izglītības iestādēm un atpakaļ,
  • līdzfinansējot privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu vai auklītes pakalpojumus,
  • organizējot izglītojošas un atbalsta grupas vecākiem,
  • maksājot braukšanas izdevumu kompensāciju,
  • piedāvājot sociālos pakalpojumus,
  • sniedzot pašvaldības izveidotās Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumus (bez maksas),
  • piedāvājot kopā veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku peldbaseinā, slidotavā (kas ir ar mākslīgo ledu ziemā un multifunkcionālo segumu vasarā), brīvdabas trenažieros, stadionos, sporta namos, Ziemas kalnā, labiekārtotās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm, pastaigājoties pa gājēju un braucot pa velosipēdu celiņiem, atpūšoties Olaines Mežaparkā un mūsdienīgajos rotaļlaukumos (Olaines novadā tādu ir vairāk nekā 70 – dažādiem vecumiem un interesēm).

Lielākā daļa kultūras pasākumu ģimenēm ar bērniem ir bez maksas. Pašvaldība finansē plašu interešu izglītības piedāvājumu, bet vispārējo un pirmsskolas izglītību piedāvā iegūt Olaines novada divās vidusskolās un četrās pirmsskolas izglītības iestādēs. Olaines Mūzikas un mākslas skolā savus talantus izkopj vairāk kā 200 audzēkņi.

Olaines jaunieši iecienījuši jauniešu centru “Popkorns” un Popkorna skvēru. Jaunieši idejas īsteno dažādos starptautiskos un pašvaldības finansētos projektos, kā arī apgūst pirmās darba prasmes vasaras nodarbinātības pasākumos.

Pakalpojumi

Valsts atbalsts ģimenēm

Mirušo apbedīšana

Mamma un tētis ar mazu bērnu iet pa taciņu

Saistošie noteikumi

Nr. SN3/2024
Stājas spēkā: 05.04.2024
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:
Nr. SN3_2023
Stājas spēkā: 03.03.2023
Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem
Pielikums:
Nr. SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017