Ģimene

Novads – tie galvenokārt ir cilvēki, kas tajā dzīvo un strādā. Tieši tāpēc Olaines novadā par tā iedzīvotājiem domā un rūpējas īpaši un viena no pašvaldības prioritātēm ir ģimene. Jo ar dzīves apstākļiem, ar iespēju realizēt savas spējas un talantus, vērtīgi un sev tīkami pavadīt brīvo laiku apmierināta ģimene ir garantija arī novada attīstībai un izaugsmei.

Pašvaldības atbalsts nav paredzēts tikai trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm; ikviena ģimene ar bērniem ir svarīga un saņem atbalstu un rūpes.

Mēs lepojamies, ka Olaines novada pašvaldība ieguvusi galveno titulu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”. 

Starp konkursa finālistēm 2018. gadā Olaines novada pašvaldība izcēlās ar ieguldīto infrastruktūrā un palielināto bērna piedzimšanas pabalstu, kas ir viens no augstākajiem Latvijā, – 300 eiro. Olaines novadā ir arī vislielākais atbalsts bērnu auklēm un maksas ziņā ļoti pieejama interešu un profesionālās ievirzes izglītība. Olaines novads ir viena no pašvaldībām ar lielāko bērnu rotaļu laukumu skaitu Latvijā – 79, un šeit tiek ieviestas jaunas atbalsta formas daudzbērnu ģimenēm. Par citām priekšrocībām ģimenēm ar bērniem iespējams uzzināt vietnē www.vietagimenei.lv .

Pašvaldība piedāvā izglītības kursus ģimenēm, un ik gadu papildina sociālo pakalpojumu klāstu.

Pašvaldības atbalsts un draudzīga vide ģimenēm Olaines novadā

Valsts atbalsts ģimenēm

Mirušo apbedīšana

Mamma un tētis ar mazu bērnu iet pa taciņu

Saistošie noteikumi

Nr. SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība (Ar grozījumiem 22.12.2020.; 24.11.2021.)
Pielikums:
Nr. SN16/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par kārtību Olaines novada bērnu rotaļu un sporta laukumos (Ar grozījumiem 27.11.2019.)
Pielikums:
Nr. SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017