Drošība

Iedzīvotāji Olaines novadā, tāpat kā visā valstī, pēc steidzamas palīdzības var vērsties pa tālruni 112, kas ir vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs. Uz šo tālruņa numuru jāzvana, ja pastāv briesmas cilvēka veselībai, dzīvībai, drošībai.

Zvanot uz 112, var:

  • izsaukt ugunsdzēsējus un glābējus;
  • sazināties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;
  • sazināties ar Valsts policiju;
  • sazināties ar gāzes dienestu.


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

  • koordinē  vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 darbību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības, glābšanas darbu jomā;
  • uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;
  • veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus un koordinē citu iesaistīto dienestu darbību.

 

Sabiedriskā kārtība

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknis
Zemgales iela 26, Olaine
Tālrunis: 67950255; 110
 
Olaines novada pašvaldības policija
Jelgavas iela 32, Olaine
Tālrunis: 67967196; 29198070; 26613481

Ziņot pašvaldības policijai par pārkāpumiem var arī pašvaldības mobilajā lietotnē "Olaines novads"

Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt “App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” (“Android” ierīcēm).


 

  • Aizsardzības ministrijas buklets (papildinātā redakcija, 2024)

"Kā rīkoties krīzes gadījumā" 
“Как действовать в случае кризисной ситуации”
"What to do in case of crisis"

 

Valsts un pašvaldības policijas mašīnas gājēna priekšgalā Olaines novada svētku ietvaros