Olaines novada NVO apvienības valde

Atbildīgā persona: Andris Krūmiņš

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

Tālrunis: 25941141

E-pasts: nvoolaine@inbox.lvandris.kruminsh@gmail.com

Olaines novada NVO apvienības valde koordinē NVO, interešu klubu un radošo pulciņu darbību, pārrauga finanšu izlietojumu, izstrādā sadarbības programmu, pasākumu plānu, veic informatīvi izglītojošo darbu iedzīvotāju vidū, piedaloties lekcijās, konferencēs, semināros. Sadarbojas ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās, kā arī ar Olaines novada pašvaldību.