Olaines panorāma
Jauns inovatīvs pakalpojums Latvijā - Badiju kustība!

Jauns inovatīvs pakalpojums Latvijā - Badiju kustība!

Badiju kustība Latvijā dzimusi, pateicoties biedrības “DIA+LOGS” (atbalsta centa visiem, kurus skar HIV/AIDS) īstenotajam un  ViiV HealthCare Eiropas Positive Action programmas atbalstītajam projektam “Latvijas Badiji un atbalsts HIV pozitīvajiem cilvēkiem”.

Badijs: „tuvs draugs, kas pavada savu aizbilstamo visās aktivitātēs”, uzticams, labs draugs jeb biedrs. Tās ir attiecības starp diviem cilvēkiem, kurus (iespējams) skar līdzīgas problēmas un kuru starpā veidojas dziļa savstarpēja sapratne. Badija uzdevums ir sniegt noteiktus pakalpojumus un atbalstu, tādējādi veicinot HIV inficēta indivīda integrāciju. Badiju komandā ietilpst 20 apmācīti motivēti cilvēki, tostarp ~ 10 Rīgas Stradiņa universitātes studenti, paši HIV inficētie, draugi, speciālisti, kas jau strādā HIV/AIDS laukā.

Nepieciešamība pēc šāda pakalpojuma mūsu valstī ir ļoti liela. Šobrīd ir reģistrēti vairāk kā 6000 ar HIV inficētie, turklāt ieņemam otro vietu Eiropas Savienībā ar jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaitu. Ar katru gadu gadījumu skaitam ir tendence palielināties. Ir ārstēšana un valsts garantētie sociālie pakalpojumi HIV inficētajām personām, tomēr ar to diemžēl nepietiek, lai sniegtu adekvātu atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kuriem noteikta diagnoze. Joprojām mūsu sabiedrībā pastāv ļoti neiecietīga, nereti pat diskriminējoša attieksme pret indivīdiem, kuriem ir HIV statuss, tāpēc jo īpaši svarīgi ir morāli un emocionāli viņus atbalstīt.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Ja Tev vai Tavam ģimenes loceklim, draugam, līdzgaitniekam ir nepieciešama palīdzība un atbalsts, jo dzīves prieku, labsajūtu un sadzīvisko komfortu apdraud lietas, kas saistītas ar HIV diagnozi, tad piesakies šī atbalsta pakalpojuma saņemšanai, sūtot e-pastu uz: dialogs@diacentrs.lv vai zvanot pa telefoniem 67243101 (centrs); 29412855 (Ruta), vai sazinoties ar Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” HIV/AIDS profilakses punkta Zemgales ielā 57, Olainē medicīnas māsu Irinu Vasiļjevu 26026058.

Vērsieties pēc atbalsta un palīdzības, lai diagnoze „HIV inficēts” nenozīmētu dzīves kvalitātes norietu.

Informācija sagatavota sadarbībā ar biedrību “DIA+LOGS”

Solvita Degle

Olaines novada pašvaldības aģentūras

„Olaines sociālais dienests”

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja