Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība starp līderiem investīciju piesaistē

Olaines novada pašvaldība starp līderiem investīciju piesaistē

Olaines novada pašvaldība starp līderiem investīciju piesaistē

2018. gada pirmā ceturkšņa beigās uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas kopumā Latvijā bija 14,7 miljardi EUR, kas valsts iekšzemes kopproduktā veidoja 53,9%, tādējādi iespaidīgi atbalstot vietējos uzņēmējus un radot daudzas jaunas darba vietas. Lai aktualizētu investīciju piesaisti citām pašvaldībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizēja POLARIS forumu, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar investīciju piesaistes veiksmes stāstiem, kā arī iedvesmoti radīt par saviem projektiem pārliecinošus, ietekmīgus stāstus.

POLARIS forums tiek organizēts POLARIS procesa metodikas īstenošanas ietvaros, kas radīta, lai sekmētu ārvalstu tiešo investīciju piesaisti Latvijā, nodrošinot valsts, privātā un pētniecības sektora pārstāvju kolektīvu iesaisti ārvalstu tiešo investīciju projektu realizēšanā. Viens no valsts sektora svarīgākajiem spēlētājiem investīciju piesaistē ir pašvaldības. POLARIS procesā sešu gadu laikā iesaistījusies jau 41 pašvaldība, un šobrīd augšgalā piesaistīto investīciju apjomā atrodas Pierīgas un Kurzemes pašvaldības – Ķekava (272 milj. EUR), Ventspils (222,2 milj. EUR), Liepāja (170,9 milj. EUR), Mārupe (128,8 milj. EUR) un Olaine (76,5 milj. EUR).

POLARIS process paredz noteikt Latvijas investīciju mērķa nozares, apkopot un aktualizēt Latvijā pieejamās zināšanas, kā arī piedāvāt ārvalstu investoriem projektus, kas sagatavoti, izmantojot Latvijā esošo zinātnisko bāzi, pieredzi un stratēģiskos resursus. Vislielākie investīciju apjomi pēdējo četru gadu laikā ieguldīti metālapstrādē un mašīnbūvē (14,1%), kā arī IT nozarē (9,3%).

“Polaris procesa ietvaros mēs ar katru pašvaldību slēdzam sadarbības līgumu, kas paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā. Mēs informējam pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinām pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību un, protams, sniedzam atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā. Piesaistot ārvalstu investīcijas, pašvaldības veicina savu izaugsmi un sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā.  Līdzšinējais darbs pierāda, ka šī metodika ir ļoti efektīva un ceram iesaistīt POLARIS procesā vēl vairāk Latvijas pašvaldību,” stāsta LIAA direktors Andris Ozols.