Olaines panorāma
Suņu un kaķu īpašnieku ievērībai!

Suņu un kaķu īpašnieku ievērībai!

Īsumā:

  • Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu. Mikročipēšanu veic veterinārārsts.
  • Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar mikroshēmu ir jāreģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.
  • Ikvienam suņa vai kaķa īpašniekam ir pienākums reģistrēt savu mājdzīvnieku AS “Olaines ūdens un siltums”, kas ir pilnvarota veikt dzīvnieku uzskaiti pilsētā.
  • Viensētās suni ārpus telpām var turēt nepiesietu, ja tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.
  • Sabiedriskā vietā var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja tas piesiets pavadā, dzīvnieks netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.
  • Uzpurnis obligāti jālieto bīstamiem suņiem.
  • Par 6 mēnešiem vecāks kaķis var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts.
  • Dzīvnieka īpašniekam jānodrošina, lai dzīvnieka smaka, riešana vai gaudošana netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus; apdzīvotu vietu teritorijā jāsavāc sava mājdzīvnieka ekskrementi.
  • Aizliegts ievest dzīvniekus bērnu rotaļu laukumos.

Kur čipot savu mīluli!

Olainē šo pakalpojumu piedāvā SIA “all4pets” veterinārais centrs Zeiferta ielā 12 un Brigitas Endzeles veterinārā klīnika Jelgavas ielā 15.

Reģistrācija valsts vienotajā reģistrā

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491: kaķu reģistrācija šajā reģistrā nav obligāta.

Elektroniski reģistrāciju var veikt www.ldc.gov.lv vai www.latvija.lv. Šo pakalpojumu par papildus samaksu var veikt arī veterinārārsts pēc Jūsu pieprasījuma reizē, kad mīlulis tiek čipots.

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 3.50 eiro.

Reģisrtācija Olaines novadā

Ikvienam suņa vai kaķa īpašniekam ir pienākums reģistrēt savu mājdzīvnieku AS “Olaines ūdens un siltums”  vai SIA ‘’Zeiferti”.

Piereģistrējot mājdzīvnieku, saimniekam ir jāmaksā pašvaldības nodeva par dzīvnieka turēšanu, kā to nosaka Olaines novada domes Saistošie noteikumi Nr.14. Daudzdzīvokļu mājās dzīvojošā suņa īpašniekam vai turētājam ikmēneša suņa turēšanas nodeva ir 1.40 EUR, kaķa īpašniekam vai turētājam ikmēneša nodeva – 0,70 EUR. Kaķa turēšanas nodeva nav jāmaksā par kaķiem, kuri neiet ārā no dzīvokļa.

No dzīvnieku turēšanas nodevas ir atbrīvoti: redzes un dzirdes invalīdi, 1., 2. un 3. grupas invalīdi, vientuļie, nestrādājošie pensionāri, lauku viensētu īpašnieki, viendzīvokļa, divdzīvokļu privātmāju īpašnieki, ja dzīvnieki uzturas tikai mājas pagalmā.

Maksa par reģistrēto mājdzīvnieku redzama AS “Olaines ūdens un siltums” vai SIA ‘’Zeiferti ” ikmēneša rēķinā.

Suņa vai kaķa īpašnieks, reģistrējot mājdzīvnieku, saņem pretī numurētu žetonu, kam jābūt redzamam, piemēram, pie kakla siksnas. Žetons kalpo arī kā atpazīšanas zīme dzīvniekam, ja tas pamanījies izmukt no mājas vai pastaigas laikā noklīst. Pēc žetona numura var identificēt suņa vai kaķa īpašnieku un adresi.

Sastopoties ar suni, par ko ir aizdomas, ka tas ir noklīdis vai bezsaimnieka dzīvnieks, iedzīvotāji aicināti ziņot Olaines novada pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 67967196, 29198070, 26613481.

Savukārt par klaiņojošu vai bezsaimnieka kaķi var ziņot darba dienās darba laikā, zvanot pa tālruni 67967273 vai uz iepriekš norādītājiem pašvaldības policijas tālruņiem.

Policijā tiek reģistrēts izsaukums, fiksēta informācija, adrese, kur dzīvnieks atrodas un tālāk šī informācija tiek nodota veterinārārstiem, ar kuriem noslēgta vienošanās par sadarbību. Lūgums iedzīvotājiem neuzņemties risku, pašiem mēģinot nogādāt dzīvnieku pie veterinārārsta.

Pastaigas

To, vai suni ārpus privātās teritorijas var brīvi laist bez pavadas, nereti nosaka praktiskie apsvērumi un dzīvnieka raksturs. Normatīvie akti ļauj viensētā dzīvojošu suni vest pastaigā bez pavadas ārpus dzīvnieka īpašniekam piederošās teritorijas. Tomēr sunim jābūt saimnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā tas spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suņus pastaigās jāved pavadā. Ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Aizliegts ievest dzīvniekus bērnu rotaļu laukumos, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos, to paredz Olaines novada domes Saistošie noteikumi Nr. SN16/2016Par kārtību Olaines novada bērnu rotaļu un sporta laukumos”.

Suņiemir pieejams specializēts pastaigu un rotaļu laukums Olainē Stacijas ielā pie stadiona. Tas ierīkots 600m2 lielā iežogotā teritorijā ar vairāk nekā 20 iebūvētiem elementiem.

Pašsaprotami, ka kaķa uzvedība un iespējamais apdraudējums apkārtējiem nav salīdzināms ar brīvi skrienoša suņa neprognozējamo uzvedību. Tādēļ arī atšķirībā no suņiem kaķiem tiesību akti neliedz atrasties ārpus to saimnieku īpašuma nepieskatītiem. MK noteikumu Nr. 266 21. punkts paredz – kaķis, kas ir vecāks par 6 mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts. Olaines pilsētā klaiņojoši (sterilizēti) kaķi tiek apzīmēti ar īpašu iegriezumu austiņā.

Suņa turēšana dzīvojamās telpās

Turot suni telpās, tā saimniekam jānodrošina pilnvērtīga ēdināšana ne retāk kā reizi dienā. Sunim vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam ūdenim. Suņiem, kuri ir vecāki par trim mēnešiem, jānodrošina vismaz 30 minūšu ilga pastaiga ne retāk kā divas reizes diennaktī. Intervāls starp abām pastaigas reizēm nav mazāks par desmit stundām.

Pie vairuma veikalu izliktas norādes, ka tajā ieeja suņiem ir liegta. Bet kur likt uz brīdi četrkājaino draugu, ja nepieciešams iepirkties? Normatīvie akti ļauj sabiedriskās vietās īslaicīgi atstāt suni vienu, ja tas ir piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, un ja dzīvnieks netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.

Atbildība

Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. pantā noteiktie dzīvnieka īpašnieka pienākumi ietver arī pienākumu nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus, un rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku.

Suņa, kaķa īpašnieka pienākums ir nepieļaut dzīvnieka klaiņošanu, kā arī nodrošināt dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu. MK noteikumu Nr. 266 52. punktā uzskaitīti suņu un kaķu īpašnieku pienākumi. Starp tiem – nodrošināt, lai dzīvnieka smaka, riešana vai gaudošana netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus; apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājdzīvnieka ekskrementus. Tam Olaines pilsētā un novadā izvietotas 30 specializētas urnas mājas dzīvnieku ekskrementu savākšanai. Olaines novada pašvaldības policija 2017.gadā saistībā ar “Dzīvnieku turēšanas un labturības izmantošanas un pārvadāšanas noteikumu” pārkāpumiem 12 administratīvā pārkāpuma protokolus un izteikusi 9 aizrādījumus. Sadarbībā ar Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi ir nodrošināta 37 klaiņojošu suņu nogādāšana patversmē.

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu māju pagrabi ir kopīpašums un dzīvniekiem tajos uzturēties ir aizliegts! Cilvēciski ir saprotama iedzīvotāju vēlme pasargāt klaiņojošos dzīvniekus no aukstuma un nokrišņiem, taču jāatceras, ka, īstenojot labos nodomus, nedrīkst kaitēt citiem mājas iedzīvotājiem. Diemžēl, tiek konstatēts, ka pagrabos ielaistie dzīvnieki nereti bojā inženierkomunikācijas un cauruļu siltumizolāciju. Nepatīkamus apstākļus pagrabos rada arī dzīvnieku ekskrementi un mirstīgās atliekas. AS "Olaines ūdens un siltums" vērš uzmanību, ka par kopīpašuma bojāšanu un no tā izrietošajiem labošanas un uzkopšanas darbiem maksā visi nama iedzīvotāji. 

Informācija

2018. gadā darbību uzsākusi Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrība „Laimīgās astes”, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir palīdzēt pamestiem, nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, iespēju robežās nodrošinot tiem medicīnisko palīdzību, pagaidu mājas, barošanu, kā arī esošo vai jauno saimnieku meklēšanu.

Biedrība aicina Olaines novada iedzīvotājus ziņot par nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem, nesterilizētiem ielas kaķiem un nesen piedzimušajiem kaķēniem, zvanot pa tālruni 26848729 vai sazinoties ar sociālo portāla “Facebook” palīdzību.

Informācija par biedrības darbību un veidiem, kā citi iedzīvotāji var iesaistīties un palīdzēt biedrībai īstenot savus mērķus, pieejama portālā “Facebook”: www.facebook.com/laimigas.astes/.

Būsim atbildīgi par tiem, kurus pieradinām!