Olaines panorāma
8. marts — Starptautiskā sieviešu diena!

8. marts — Starptautiskā sieviešu diena!

8. marts  — Starptautiskā sieviešu diena!

Mūsdienās 8. marts asociējas ar ziediem, apsveikumiem sievietēm un svētkiem. Aizsākumi šo svētku svinēšanai meklējami jau 20. gadsimta sākumā ar sieviešu aizsākto cīņu par līdztiesībām un vienlīdzību. Pirmo reizi Sieviešu diena tika atzīmēta Ņujorkā, kad 1909. gadā Amerikas Sociālistu partija atzīmēja gadadienu kopš Ņujorkas tekstila rūpnīcas strādnieču streika, kurā tās protestēja pret smagajiem darba apstākļiem. Nākamajā gadā Sieviešu diena tika atzīmēta starptautiski.

Latvijā Sieviešu dienu sāka atzīmēt 1941. gadā, bet tās galvenais svētku mērķis nebija dzimumu vienlīdzība.

Olaines pilsētā un pagastā sieviešu tiesību pārstāvniecību uzņēmās sieviešu padomes, kuras bija gan pilsētā, gan pagastā un arī rūpnīcā “BIOLAR”. Sieviešu padomju pienākumu un darbības spektrs bija plašs. Piemēram, Padomju saimniecībā “Olaine” sieviešu padome 1963. gadā aktīvi darbojās pie bērnudārza izveides jautājuma. 1964. gadā jau norisinājās bērnudārza celtniecības process. Sieviešu padomes rīkoja izglītojošas konferences, pasākumus, izstādes un koncertus. Iesaistījās arī Olaines pilsētas un pagasta ģimeņu dzīves apstākļu uzlabošanā.

Visaktīvāk darbojās rūpnīcas “Biolar” sieviešu padome, kura rūpējās gan par rūpnīcas darbinieku atpūtas un kultūras izklaižu iespējām, gan arī par darbinieču veselību un medicīnisko pakalpojumu pieejamību. Sieviešu padome aktīvi līdzdarbojās pilsētas infrastruktūras uzlabošanas jautājumos un kultūras pasākumu organizēšanā.

Foto: Dzied Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcas vokālais ansamblis.