Olaines panorāma
Aicinām Olaines novada uzņēmumus un nodarbinātos aktīvāk izmantot valsts atbalstu krīzes situācijā

Aicinām Olaines novada uzņēmumus un nodarbinātos aktīvāk izmantot valsts atbalstu krīzes situācijā

Aicinām Olaines novada uzņēmumus un nodarbinātos aktīvāk izmantot valsts atbalstu krīzes situācijā

Aicinām Olaines novada uzņēmumus un nodarbinātos aktīvāk izmantot valsts atbalstu krīzes situācijā. Turklāt šodien Ministru kabinets lēma, ka dīkstāves pabalstus varēs saņemt arī pašnodarbinātie, mikrouzņēmumu darbinieki un autoratlīdzības saņēmēji.

  • Dīkstāves pabalsts ir 75% apmērā no darba ņēmēja līdz šim saņemtās algas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāro mēnesi.
  • Mikrouzņēmumos strādājošie varēs saņemt dīkstāves pabalstu 50% apmērā no līdz šim saņemtajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāro mēnesi.
  • Dīkstāves pabalsts netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un no tā nebūs jāveic sociālās iemaksas.
  • VID varēs nepiešķirt dīkstāves pabalstu, ja uzņēmums noteiktā termiņā nebūs iesniedzis gada pārskatu, ja uzņēmumam būs nodokļu parāds, ja uzņēmumam pasludināta maksātnespēja.

Dīkstāves pabalstu pašnodarbinātie varēs saņemt par diviem mēnešiem, kuros tie nav guvuši ienākumus no saimnieciskās darbības (laika periodā no š.g. 14. marta līdz 14. maijam), bet ne ilgāk kā spēkā ir valdības lēmums par ārkārtējo situāciju valstī.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātajai personai ir jāvēršas ar iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), apliecinot, ka iesniegumā norādītajā laika periodā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības. Dīkstāves pabalsta apmērs tiks noteikts pēc VID rīcībā esošās informācijas – pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem.

Pieprasīto dīkstāves pabalstu VID sniegs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot to uz personas bankas kontu.

VID dīkstāves pabalstu pašnodarbinātās personas atsevišķos gadījumos nevarēs saņemt, piemēram:
• ja vidējie VSAOI maksājumi mēnesī 2019. gada otrajā pusgadā ir bijuši mazāk nekā 20 eiro,
• ja pašnodarbinātā persona vienlaikus ir arī darba ņēmējs, un tā pamata darbā ir saņēmusi vairāk nekā minimālo algu
• ir darba ņēmējs uzņēmumā, kas neatrodas dīkstāvē,
• ja pašnodarbinātajai personai ir būtiski nodokļu parādi vai maksātnespējas process, u.c. gadījumos.
Tāpat šie noteikumi neattiecas uz personām, kas uzņēmējdarbību veic kā patentmaksas maksātāji.

Plašāk par Finanšu ministrijas atbalsta pasākumiem uzņēmumiem un darba ņēmējiem vari uzzināt šeit: https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/arkarteja_situacija/