Olaines panorāma
Apstiprināta nodibinājuma "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" valde

Apstiprināta nodibinājuma "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" valde

12. janvārī notika nodibinājuma "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" dibinātāju sapulce. Saskaņā ar nodibinājuma statūtiem reizi trīs gados dibinātāji apstiprina nodibinājuma valdi.

Par jauno valdes priekšsēdētāju atkārtoti iecelts Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs, par valdes locekļiem iecelti Olaines novada pašvaldības deputāts Aleksandrs Geržatovičs un RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā Uģis Rusmanis.

Jaunajai valdei vēlam veiksmi darbā!

Nodibinājuma jaunā valde: no kreisās Aleksandrs Geržatovičs, Aleksandrs Čmiļs, Uģis Rusmanis

Nodibinājuma jaunā valde: no kreisās Aleksandrs Geržatovičs, Aleksandrs Čmiļs, Uģis Rusmanis


Informācijai:

Uzņēmējdarbības veicināšanai novadā 2015. gada nogalē ar Olaines novada pašvaldības domes lēmumu izveidots nodibinājums "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs". Tā dibinātāji ir Olaines novada dome, biedrība "Olaines uzņēmēju biedrība” un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža (uz dibināšanas brīdi - Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža).

Būtiskākie nodibinājuma darbības uzdevumi:

  • nodrošināt informatīvo un cita veida atbalstu Olaines novada uzņēmējiem;
  • veicināt Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību;
  • sniegt atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem uzņēmējiem;
  • informēt investorus un citus interesentus par biznesa attīstības iespējām Olaines novadā;
  • veicināt sadarbību ar LIAA biznesa inkubatoriem un lielākajām darba devēju organizācijām;
  • apkopot informāciju par novadā esošajiem resursiem (zeme, investīciju objekti, pieejamā infrastruktūra) un uzņēmumiem;
  • veidot savstarpējus kontaktus un informācijas apmaiņu starp novadā esošajiem uzņēmumiem un citu reģionu uzņēmējiem, starp pašvaldību, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, lai popularizētu uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu atbalstu Olaines novadā;
  • veicināt RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas studiju procesa attīstību un popularizēšanu.

Nodibinājuma "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" direktore ir Edīte Alksne (tālr.  29417886; e-pasta adrese: onuac@olaine.lv).