Olaines panorāma
Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai 1. klasē, iesniegumu pieņemšana no 1. februāra plkst.8.00

Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai 1. klasē, iesniegumu pieņemšana no 1. februāra plkst.8.00

Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai 1. klasē, iesniegumu pieņemšana no 1. februāra plkst.8.00

Analizējot Olaines novadā deklarēto sešgadīgo bērnu skaitu un Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādēs esošo sešgadīgo bērnu skaitu, izvērtējot novada vispārizglītojošo skolu telpu resursus, 2022. gada 21. decembra domes sēdē pieņemti lēmumi:

Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus iepazīties ar bērnu reģistrācijas kārtību uzņemšanai 1. klasē, kura ir noteikta noteikumos Nr.NOT3/2022 “Par bērnu reģistrācijas kārtību 1.klasē Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Iesniegumu pieņemšana izglītības iestādēs notiek no 2023. gada 1. februāra plkst.8.00 līdz 9. marta plkst.16.00. Iesniegumu iesniegšana notiek elektroniski vai personīgi, iesniedzot konkrētajā izglītības iestādē.

 

Elektroniskajam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Vēršam uzmanību, ka parakstīt iesniegumu elektroniski nav sarežģīti, to var bez maksas izdarīt vairākos veidos:

  • ar Smart ID un Dokobit (pamācība lietošanai pieejama te);
  • ar eID karti (ja ir karšu lasītājs);
  • ar eParaksts mobile.

Ja cilvēkam jau ir eParaksta karte, kuru nodrošina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, iesniegumu var parakstīt arī ar to.

 

IESNIEGUMA veidlapa

 

Ja topošo pirmklasnieku vecākiem rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar Olaines novada pašvaldības izglītības un kultūras nodaļas vadītāju Andri Jokstu, tālrunis 29411336, e-pasta adrese: andris.joksts@olaine.lv .

 

Gaidām pirmklasniekus Olaines novada izglītības iestādēs:

  • Olaines 1.vidusskolā (adrese: Zeiferta iela 4, Olaine); 
  • Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskola (adrese: Meža iela 2, Jaunolaine);
  • Olaines 2.vidusskolā (adrese: Skolas iela 1, Olaine).

Pieņemts lēmums 2023./2024. mācību gadā atvērt:

  • Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskola (Meža iela 2, Jaunolaine) trīs 1. klases ar maksimālo izglītojamo skaitu 57;
  • Olaines 1.vidusskolā (Zeiferta iela 4, Olaine) trīs 1.klases ar maksimālo izglītojamo skaitu 90;
  • Olaines 2.vidusskolā (Skolas iela 1, Olaine) no trim līdz četrām 1.klasēm ar maksimālo izglītojamo skaitu vienā klasē 27.

 

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 2022. gada 29. septembra grozījumiem Izglītības likumā ar 2023./2024. mācību gada 1. septembri visā valstī mācības 1. klasē notiks tikai valsts valodā, tajā skaitā arī Olaines 2. vidusskolā.