Olaines panorāma
Biedrība “Pierīgas partnerība” uzsāk attīstības stratēģijas izstrādi

Biedrība “Pierīgas partnerība” uzsāk attīstības stratēģijas izstrādi

Biedrība “Pierīgas partnerība” uzsāk attīstības stratēģijas izstrādi

2023.gadā tiks izstrādāta jauna attīstības stratēģija, lai piesaistītu LEADER finansējumu nākamajiem 5 gadiem Mārupes un Olaines novados.  Lai noteiktu stratēģijas attīstības virzienus, biedrība “Pierīgas partnerība” organizēja vietējā teritorijā fokusa grupas, sarunas un pasākumus, kuros piedalījās Mārupes un Olaines novada aktīvie iedzīvotāji, ģimenes, jaunieši, seniori u.c.  

Stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu īstenošana, kuri veicina vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, pašnodarbinātību, popularizē lokālo patriotismu un veicina vietas atpazīstamību. Stratēģijas attīstības virzieni – veicināt viedo uzņēmējdarbību un veicināt pilsonisko līdzdalību.

  • Vietējās ekonomikas stiprināšanai nepieciešams atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai, nepieciešams veicināt kopstrādes telpu izveidi un attīstību, kā arī sekmēt ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību. Nepieciešams sekmēt arī tūrisma, aktīvās atpūtas attīstību, kā arī vietējo produktu ražošanu (mājražošanu, amatniecību), tostarp attīstīt arī tirdzniecību vietu izveidi.
  • Lai veicinātu pilsonisko līdzdalību, tiks atbalstītas kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas. Veidojot jaunas kultūrtelpas, iedzīvotāju pulcēšanās vietas apkaimēs, sakārtojot degradētās teritorijas, sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu izmantošanu teritorijas atpazīstamībā, dažādojot sabiedriskās aktivitātes, piemēram, atbalstot kopienu svētku, sekmējot mūžizglītību un interešu izglītību, sociālo pakalpojumu pieejamību. Tiks sniegts atbalsts arī jauniešu iniciatīvām, veicinot nepieciešamo prasmju apgūšanu un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Virzīties un kļūt par ģimenēm vēl draudzīgāku teritoriju, jo dalībnieku viedokļi par Olaines novada ģimenes politikas jautājumiem projektā “Par aktīvām ģimenēm” bija dažādi, piemēram, nepieciešami vairāk organizēti pasākumi jauniešiem un ģimenēm, pasākumi, kas orientēti uz ģimeņu labklājības celšanu, vairāk organizētu pārgājienu un skriešanas sacensību ,3+ aktivitātes, izglītojoši semināri ģimenēm, nepieciešami vairāk sporta pasākumi ģimenēm.  Ļoti daudz dalībnieki atzina arī to ,ka novadā viss ir ļoti labi, jo ļoti daudz kas jau tiek darīts. Saņemtie ierosinājumi ir iesniegti arī Olaines novada pašvaldībai.

2023.gadā biedrība “Pierīgas partnerība” turpinās apkopot iedzīvotāju vajadzības, organizējot dažādus pasākumus, iedzīvotāju forumus un aptaujas, lai kopīgiem spēkiem attīstītu vietu, kurā dzīvojam, strādājam, esam.

 

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Vairāk www.pierigaspartberiba.lv  

 

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Projektu vadītāja Zane Dresmane

E-pasts: zane@pierigaspartneriba.lv

Tel. nr.: +371 29785691

www.pierigaspartneriba.lv