Olaines panorāma
Būsim kopā domās, bet atzīmēsim individuāli Olaines novada svētkus 23. maijā

Būsim kopā domās, bet atzīmēsim individuāli Olaines novada svētkus 23. maijā

Būsim kopā domās, bet atzīmēsim individuāli Olaines novada svētkus 23. maijā

Šajā laikā mēs parasti sanākam kopā, lai svinētu novada svētkus. Taču šogad viss ir citādi. Mūsu visu un valsts labā mēs nedrīkstam organizēt un pulcēties lielos pasākumos, mums jāievēro distance un citi veselībai droši noteikumi, bet dzīve un darbi novadā turpinās!

Tāpēc aicinām atzīmēt svētkus citādi (un ievērojot noteiktos ierobežojumus):

  • individuālajā formatā ikvienā vietā Olaines novadā un Latvijā piedalīties tradicionālajā krosa skrējienā “Olaines apļi” (detalizēti lasiet te);
  • izzināt Olaines novadu, izvēloties kādu no piedāvātajiem velomaršrutiem un apskatot novadā gan vēsturiskus, gan mūsdienīgus objektus, kā arī uzzināt par iespējām, kā var aktīvi un izzinoši pavadīt brīvo laiku pie vietējiem uzņēmējiem. Informācija par velomaršrutiem un pastaigu takām rīt būs pieejama Olaines Mežaparkā (kur tā tiks izvietota uz lielformāta fotosienas), tīmekļvietnē www.olaine.lv un pašvaldības “Facebook” kontā;
  • Olaines Kultūras centrs sadarbībā ar novadniecēm Jeļenu Kažoku, Birutu Melderi un Santu Lubāni aicina virtuāli piedalīties radošajās darbnīcās: “Mozaīka”, “Matu rota”, “Vēja zvani” (detalizēti lasiet te);
  • centāmies sagādāt pārsteigumu svētkos, tāpēc jau rīt iedzīvotājiem būs iespēja iepazīt jaunu sporta un brīvā laika pavadīšanas objektu Olaines novadā – Olaines velotrasi (Zeiferta ielā 10A (parkā aiz veikala “Olanija”), Olainē)!

Informējam:

Šodien Olaines velotrasē un Olaines Mežaparkā notiks Personas datu apstrāde (fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv.

Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai, publicitātes nodrošināšanai.

Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines Domes Vēstis",  interneta portālā - www.olaine.lv,  sociālajā tīklā Facebook pašvaldības, kā arī dažādos mārketinga materiālos pēc pašvaldības ieskatiem.