Olaines panorāma
Covid-19 izplatības mazināšanai valdība ieviesusi stingrākus ierobežojumus Olaines novadā (precizējums)

Covid-19 izplatības mazināšanai valdība ieviesusi stingrākus ierobežojumus Olaines novadā (precizējums)

Covid-19 izplatības mazināšanai valdība ieviesusi stingrākus ierobežojumus Olaines novadā (precizējums)

9.oktobrī valdības ārkārtas sēdē pieņemti grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", saskaņā ar kuriem no 10.oktobra, līdz 6.novembrim Covid-19 izplatības dēļ vairākās pašvaldībās, t.sk. arī Olaines novadā, iedzīvotāju drošībai tiek ieviesti papildu ierobežojumi:

  • klātienē nenotiek amatiermākslas,  māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi);
  • personas, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus:
    izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu;
    publiskajās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distanci, izņemot pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros un izglītības programmas apguvē izglītības iestādēs vienas klases, grupas vai kursa ietvaros, ja kurss netiek dalīts grupās;
  • sabiedriskās ēdināšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;
  • iekštelpās netiek organizēti pasākumi, kuros nav fiksētas personalizētas sēdvietas. Tas nozīmē, ka notikt var teātra izrādes, koncerti, kino seansi un konferences, bet ne diskotēkas un citi pasākumi bez noteiktām sēdvietām. Izņēmumi aprakstīti MK noteikumu „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 16.1 un 16.2 punktos;
  • pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus uzturas ne vairāk kā 500 cilvēku.