Olaines panorāma
Informācija par potenciāli apdraudošo koku nozāģēšanu 110 kV gaisvadu elektrolīnijas LNr.140 aizsargjoslā

Informācija par potenciāli apdraudošo koku nozāģēšanu 110 kV gaisvadu elektrolīnijas LNr.140 aizsargjoslā

AS ''Augstsprieguma tīkls'' informē, ka 110 kV gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslās mūsu personāls no 2024. gada 7.marta veiks potenciāli apdraudošo koku nozāģēšanu, kuri atbilst Aizsargjoslu likuma 61.panta 5.daļas definētajām potenciāli apdraudošo koku pazīmēm. Pielikumā pievienota informācija par īpašumiem, kur notiks koku zāģēšana.

 

Informācija par īpašumiem, kur notiks koku zāģēšana

LNr.

Posms

Zemes

vienības

kadastra apzīmējums

Nekustamā

īpašuma

kadastra

numurs

Nosaukums, adrese

Koku skaits

140

13-14

80800080510

80800080525

Liedskalniņi, Olaines pagasts, Olaines novads

7

26-27

80800110485

80800110023

Līdumi-2, Olaines pagasts, Olaines novads

1

26-27

80800110022

80800110021

Līdumi-1, Olaines pagasts, Olaines novads

1