Olaines panorāma
Īsteno savu uzņēmējdarbības ideju, iesniedzot projektu

Īsteno savu uzņēmējdarbības ideju, iesniedzot projektu

Pierīgas Partnerība izsludina 9.kārtu sabiedriskā labuma projektiem.

„Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” — 156 566,82 EUR 

„Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 39 622,89 EUR

Projekta mērķim nav komerciāla rakstura, par rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams

Ar 9. kārtas sludinājumu var iepazīties šeit.