Olaines panorāma
Izglītojošu nodarbību cikls Olaines novada vecākiem, kuri audzina bērnu(-us) vecumā līdz 7 gadiem “BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”

Izglītojošu nodarbību cikls Olaines novada vecākiem, kuri audzina bērnu(-us) vecumā līdz 7 gadiem “BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”

“Bērnu emocionālās audzināšanas” programma ļaus Jums paskatīties citām acīm uz savām un bērna attiecībām, atrast jaunas idejas un apgūt jaunas prasmes bērna audzināšanā. Šis nodarbību cikls var būtiski uzlabot bērna audzināšanas procesu.

Nodarbību tēmas

  1. Izpratne par bērna attīstību un temperamentu.
  2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroles un pozitīva ķermeņa pašvērtējuma veidošanos.
  3. Kā veicināt drošas piesaistes veidošanos.
  4. Kā veicināt valodas un komunikācijas prasmju attīstību.
  5. Kā veicināt spēlēšanās un fantāzijas attīstību.
  6. Kā veicināt pozitīva pašvērtējuma veidošanos.
  7. Disciplinēšanas metodes.
  8. Kā veicināt emociju pašregulācijas attīstību. 
  9. Kā veicināt saskarsmes iemaņu, empātijas un gādīguma attīstību.
  10. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas prasmju attīstību.

Nodarbības notiks reizi nedēļā (10 reizes), trešdienās, plkst. 10.00–12.30 bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā “OLAKS” Stacijas ielā 38A, Olainē, BEZ MAKSAS.

Nodarbības vadīs sociālās darbinieces ar ilgstošu pieredzi vecāku izglītojošo grupu vadīšanā, sertificētas bērnu emocionālās audzināšanas speciālistes Villija Pakalne un Inguna Bergmane.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 02.10.2020. un sīkāka informācija pie V. Pakalnes, zvanot pa tālr. 26637213.

Pirmā nodarbība 07.10.2020. plkst. 10.00 bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā “OLAKS” Stacijas ielā 38A, Olainē.

 

Izglītojošo nodarbību ciklu “Bērnu emocionālā audzināšana” organizē Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines Sociālais dienests”.