Olaines panorāma
Izmaiņas atbalsta komplektu izdalē

Izmaiņas atbalsta komplektu izdalē

Ņemot vērā būtisko Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komplektu pieprasījuma pieaugumu, lai nodrošinātu atbalsta komplektu pieejamību pēc iespējas visiem atbalsta saņēmējiem, atbalsta komplektu izdalē ar 2022.gada maiju tiek noteikts atbalsta komplektu skaita izdales ierobežojums vienā mēnesī.

Nemainot kopējo izsniedzamo komplektu skaitu izziņas periodā, mēnesī katrai izziņā norādītajai personai tiek nodrošināts:

  • viens pārtikas preču komplekts,
  • viens higiēnas preču komplekts,
  • viens bērnu pārtikas preču komplekts atbilstoši bērna vecumam,
  • viens bērnu higiēnas preču komplekts atbilstoši bērna vecumam.

Lai saņemtu pārējos izziņas periodā mājsaimniecībai pienākošos atbalsta komplektus, uz izdales vietu jāierodas vēl citā mēnesī/-šos.

Kopējais izziņas periodā izsniedzamo komplektu skaits paliek nemainīgs.

Izņēmums - klienti, kuriem izziņas derīguma termiņš beidzas līdz 31.05.2022. un kuri šajā laikā nav saņēmuši visus komplektus, šā gada maijā var saņemt komplektus par izziņas periodu.

 

Papildu informācija pieejama te