Olaines panorāma
Izsludināta izglītības speciālista vakance

Izsludināta izglītības speciālista vakance

Izsludināta izglītības speciālista vakance

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos

izglītības speciālista amatam (prof. kods 2422 42) uz nenoteiktu laiku

 

Prasības kandidātiem:

 1. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pedagoģijā/skolvadībā);
 2. vismaz trīs gadu pedagoģiskā, metodiskā vai izglītības vadības darba pieredze;
 3. zināšanas par izglītības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un spēja tos piemērot amata pienākumu izpildē;
 4. zināšanas izglītības satura un izglītības nozares attīstības jautājumos;
 5. valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 6. labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 7. precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 8. teicamas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Galvenie pienākumi:

 1. plānot un organizēt izglītības iestāžu savstarpējo metodisko sadarbību (pieredzes apmaiņas, pedagogu konferences, seminārus, sadarbības projektus, jomu koordinatoru sadarbību);
 2. sekmēt bērnu un jauniešu interešu izglītības vajadzību nodrošināšanu izglītības iestādēs un novadā (apkopot interešu izglītības datus, izvērtēt interešu izglītības programmas un sagatavot priekšlikumus finansiālajam atbalstam un jomas attīstībai, organizēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas darbu);
 3. nodrošināt novada līmeņa mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, skašu norisi un organizēt mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureātu godināšanas pasākumus;
 4. veikt izglītības kvalitātes rādītāju analīzi, veidot datubāzi, veikt datu izvērtēšanu un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai;
 5. konsultēt izglītības iestāžu administrāciju ar izglītības procesu nodrošināšanu saistītajos jautājumos;
 6. savas kompetences ietvaros sagatavot informāciju un lēmumprojektus iesniegšanai pašvaldības pastāvīgajās komitejās, sagatavot rīkojumu projektus;
 7. sagatavot informāciju valsts iestādēm par izglītības jomu.

Mēs piedāvājam:

 1. interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku;
 2. labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu (1380,00 eiro pirms nodokļu nomaksas);
 3. sociālās garantijas;
 4. iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 5. veselības un dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem (pēc pārbaudes laika).

 

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 6. februārim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, vai nosūtīt uz e-pasta adresi iveta.grundmane@olaine.lv ar norādi “Izglītības speciālists”. Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi iveta.grundmane@olaine.lv vai zvanot pa tālruni 20365295 (Iveta).

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Olaines novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada dome, kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Par Olaines novada domes veikto personas datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu – e-pasta adrese info@fpda.lv.