Olaines panorāma
Jauna kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai pie privātpersonām Olaines novadā paredz samaksu par sniegto pakalpojumu

Jauna kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai pie privātpersonām Olaines novadā paredz samaksu par sniegto pakalpojumu

Jauna kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai pie privātpersonām Olaines novadā paredz samaksu par sniegto pakalpojumu

Ņemot vērā, ka Ukrainas civiliedzīvotāju skaits Olaines novadā turpina palielināties, bet iespējas izmitināt Ukrainas bēgļus dienesta viesnīcā un pašvaldībai piederošajās telpās ir ļoti ierobežotas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, pieņemts lēmums apmaksāt izmitināšanas pakalpojumu arī privātpersonām.

Saskaņā ar 2022. gada 27. aprīlī Olaines novada domes sēdē pieņemto lēmumu Olaines novada dzīvokļu un māju īpašniekiem, kuri vēlas atbalstīt Ukrainas bēgļus, izmitinot viņus savā īpašumā, ir iespēja to izdarīt, noslēdzot “Olaines sociālajā dienestā” īres līgumu un saņemot noteikto maksu par Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanu.

Noteiktā maksa par izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu diennaktī:

  • par pirmo personu  - 6.71 eiro;
  • par otro personu  piemēro 30 % no iepriekš noteiktās summas;
  • par trešo personu un par katru nākamo personu piemēro 10% no summas, kura noteikta pirmajai personai.

Piemēram: par diviem cilvēkiem maijā (31 diena) maksa par izmitināšanas pakalpojumu būtu 270,413 eiro; savukārt par trijiem cilvēkiem maijā – 291,214 eiro.

 

Aicinām interesentus, kuri grib piedāvāt pašvaldībai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas pakalpojumu, pieteikties “Olaines sociālajā dienestā”,

zvanot pa tālr. 25659946

vai rakstot uz e-pastu igors.samoilenko@soc.olaine.lv.

 

Līgumi tiks sagatavoti no pašvaldības puses, un tos parakstīs “Olaines sociālais dienests”, izmitināšanas pakalpojuma sniedzējs (privātpersona) un pakalpojuma saņēmējs (Ukrainas civiliedzīvotājs).

Izmitināšanas pakalpojumu iespējams piedāvāt gan izīrējot dzīvokli/māju, gan dzīvokļa/mājas daļu (piemēram, istabu, stāvu u.tml.).

Vēršam uzmanību, ka privātpersonai (izmitināšanas pakalpojuma sniedzējam) ir pienākums reģistrēt noslēgto līgumu Valsts ieņēmumu dienestā (to var izdarīt arī attālināti elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā vid.gov.lv). Par sniegto pakalpojumu privātpersonai būs jāsamaksā valstij normatīvajos tiesību aktos paredzētais nodoklis – 10% no darījuma summas.


Papildu informācija

Šajā gadījumā Ukrainas civiliedzīvotāji ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļi, un kuri ir izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā.

Periods, par kuru tiek noslēgts trīspusējs līgums un tiek veikta samaksa no pašvaldības puses, ir līdz 90 dienām.

Jaunā izmitināšanas kārtība pie privātpersonām attiecināma no 2022. gada 1. maija.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 168 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 7.2. punkts nosaka, ka atlīdzība par izmitināšanas pakalpojumu īres līguma gadījumā var būt ne vairāk kā 400 eiro mēnesī par mājokli.

Pieņemtais lēmums nenozīmē, ka šobrīd var izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus tikai par maksu. Privātpersonas joprojām var izmitināt Ukrainas bēgļus bez atlīdzības, neslēdzot īres līgumu. Pateicamies ikvienam, kurš jau sniedzis atbalstu iepriekš.