Olaines panorāma
Jaunajā mācību gadā palielinātas vidusskolēnu stipendijas

Jaunajā mācību gadā palielinātas vidusskolēnu stipendijas

Jaunajā mācību gadā palielinātas vidusskolēnu stipendijas

Olaines novada dome lēmusi ar šā gada 1. septembri palielināt vidusskolēnu stipendijas. Ja līdz šim ikmēneša stipendijas apmērs bija 30,00 eiro mēnesī, ar 2020./2021. mācību gadu tas būs 40,00 eiro mēnesī vai 60,00 eiro mēnesī (stipendijas apmērs ir atkarīgs no vidējā vērtējuma semestrī).

Lai saņemtu stipendijas, vidusskolēniem iepriekšējā semestra vērtējumiem visos mācību priekšmetos jābūt vismaz 7 balles un nedrīkst būt neattaisnotu kavējumu vai skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, vai citu administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas.

Ikmēneša stipendijas apmērs tiks noteikts pēc vidusskolēna vidējā vērtējuma mācību priekšmetos iepriekšējā semestra noslēgumā. Ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestra noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm, vidusskolēns saņems stipendiju 40,00 eiro apmērā, bet par vidējo vērtējumu 8,5 balles un vairāk skolēns saņems 60,00 eiro lielu ikmēneša stipendiju.

Stipendijas tika ieviestas 2012./2013. mācību gadā. To mērķis ir motivēt vidusskolēnus mācīties Olaines novada skolās un paaugstināt savus mācību sasniegumus. 2019./2020. mācību gada 1. semestrī stipendijas saņēma 28 Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas skolēni, bet 2. semestrī – 40 skolēni.

Novēlam labas sekmes un zinātkāri ikvienam skolēnam jaunajā mācību gadā!


Noteikumi Nr.NOT3/2020 "Kārtība, kādā piešķir stipendijas Olaines novada vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu skolēniem"