Olaines panorāma
Jaunolainē uzsākti jauniešu interaktīvās atpūtas zonas izveides darbi

Jaunolainē uzsākti jauniešu interaktīvās atpūtas zonas izveides darbi

Jaunolainē uzsākti jauniešu interaktīvās atpūtas zonas izveides darbi

Uzsākti darbi pie projekta “Jaunolaines jauniešu interaktīvās atpūtas zonas izveide”. Tā ietvaros tiks labiekārtota teritorija (kadastra Nr. 80800080413) blakus bērnu rotaļu pilsētiņai Jaunolainē, izveidojot atpūtas zonu jauniešiem. Kaut arī projekta mērķauditorija ir jaunieši, protams, šī interaktīvā atpūtas zona būs pieejama ikvienam iedzīvotājam (līdzīgi kā “Popkorna skvērs” Olainē) un būs kā papildinājums esošajai bērnu rotaļu pilsētiņai.

Jauniešu interaktīvās atpūtas zonā tiks uzstādīti saulessargi, atpūtas krēsli un elektrouzlādes stacija ar saules bateriju, kā arī tiks izbūvēts elektrības pieslēgums, kas būs kā atbalsta enerģijas avots, nodrošinot patstāvīgu strāvas padevi, tostarp ziemas apstākļos. Tiks labiekārtota teritorija, iestādīti koku dižstādi un veidoti zemie apstādījumi.

Olaines novada pašvaldība veido jauniešu interaktīvās atpūtas zonu ar Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu. Projekts izstrādāts, balstoties uz biedrības “Jaunolaines attīstībai” iniciatīvu.