Olaines panorāma
Kā pieslēgties izbūvētajiem maģistrālajiem  un ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem

Kā pieslēgties izbūvētajiem maģistrālajiem  un ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem

Kā pieslēgties Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta” realizācijas laikā izbūvētajiem maģistrālajiem  un ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem

Jau 2020. gada septembrī tika pabeigta Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/009) ietvaros izbūvējamo centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi.

Līdz ar būvdarbu pabeigšanu, Olaines novada Jaunolaines ciema individuālās apbūves teritorijā, no Imantu ielas līdz Austrumu ielai esošo individuālo māju īpašniekiem ir iespēja pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.  Līdz pagājuša gada nogalei šo iespēju bija izmantojuši 147 individuālo māju īpašnieki, bet šī gada pirmajā ceturksnī pieslēgti vēl 10 īpašumi, līdz ar to centralizētos ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu no jaunizbūvētiem tīkliem  saņem 330 iedzīvotāji.

Ņemot vērā aktīvās būvniecības sezonas atsākšanos, atgādinām KF projekta teritorijā esošo individuālo māju īpašniekiem, par kārtību, kādā iespējams pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem.

Lai pieslēgtos centralizētajiem tīkliem individuālo māju īpašniekiem par saviem līdzekļiem sava īpašuma teritorijā jāveic ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūve, tai skaitā:

  • jāsaņem SIA “Zeiferti” tehniskie noteikumi ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai. Tehnisko noteikumu pieprasījumu iespējams iesniegt brīvā iesnieguma veidā, nosūtot to uz SIA “Zeiferti” e- pasta adresi: zeiferti@inbox.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt precīzu īpašuma adresi un pieteikuma iesniedzēja kontaktinformāciju;
  • saskaņā ar SIA “Zeiferti” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem piesaistīt būvuzņēmēju vai saviem spēkiem jāizbūvē ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli sava īpašuma teritorijā līdz savienojuma vietai ar SIA “Zeiferti” tīkliem;
  • jānoslēdz līgums ar SIA “Zeiferti” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Pēc visu iepriekš uzskaitīto nosacījumu izpildes, SIA “Zeiferti” darbinieki veiks ūdens mērītāju uzstādīšanu izbūvētajā ūdens mērītāju akā un tiks uzsākta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana.

Ja ir jautājumi par darbu norises kārtību, var sazināties ar SIA “Zeiferti” pārstāvi Viesturu Liepu (tālr. 26411988).


ES KF projekta realizācijai 2018. gada 15. martā, starp SIA “Zeiferti” un VA “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts civiltiesiskais līgums par ES KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/009) realizāciju. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas (bez PVN) ir 2 887 114 eiro, tai skaitā: ES KF līdzfinansējums – 935 022 eiro; Olaines novada pašvaldības ieguldījums – 1 952 092 eiro.

Saskaņā ar projekta ieceri plānots, ka līdz 2022. gada beigām izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem pieslēgsies 300 individuālās mājas.

Viesturs Liepa,
SIA “Zeiferti” valdes loceklis