Olaines panorāma
Latvijas Valsts ceļi informē

Latvijas Valsts ceļi informē

Medemciema krustojumā šodien tiek slēgti kreisie pagriezieni, mainīta satiksmes organizācija Jelgavas šosejas un Rīgas apvedceļa divlīmeņu krustojumā.

Latvijas Valsts ceļi, lai paaugstinātu satiksmes drošību, Medemciema krustojumā uz Jelgavas šosejas (A8) mainīja satiksmes organizāciju –  slēdza kreisos pagriezienus. Tāpat ir mainīta satiksmes organizācija Jelgavas šosejas (A8) un Rīgas apvedceļa (A5) krustojumā.

Turpmāk, lai, izbraucot no Medemciema, nogrieztos virzienā uz Jelgavu, būs jāizmanto apgriešanās vieta, kas ir izbūvēta netālu no krustojuma, Rīgas virzienā. Savukārt, lai nokļūtu Medemciemā, braucot no Rīgas Jelgavas virzienā, ir jāizmanto divlīmeņu satiksmes mezgls Jelgavas šosejas (A8) krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte). Lai uzlabotu satiksmes organizāciju, šajā divlīmeņu satiksmes mezglā ir mainīts horizontālais marķējums uz nobrauktuves no Rīgas apvedceļa. Turpmāk, braucot pa Rīgas apvedceļu Ķekavas virzienā un pa nobrauktuvi nogriežoties, lai turpinātu ceļu Rīgas virzienā, transportlīdzeklim, pieslēdzoties Jelgavas šosejai, būs priekšroka attiecībā pret transportlīdzekli, kas pārkārtojies, lai turpinātu ceļu pa uzbrauktuvi uz Rīgas apvedceļu Babītes virzienā. Izmaiņu rezultātā ir arī pagarināts pārkārtošanās posma garums uz Jelgavas šosejas tiem transportlīdzekļiem, kas no divlīmeņu satiksmes mezgla puses turpinās braucienu Rīgas virzienā.

Projekta ietvaros, krustojumā virzienā uz Jelgavu ir arī labiekārtota autobusu pieturvieta un izbūvēts gājēju celiņš no pieturvietas līdz gājēju tuneļa pieejai.


Pašvaldības komentārs:

Diemžēl, risinot drošības uzlabošanas jautājumu Medemciema krustojumā, netika sadzirdēts Olaines novada iedzīvotāju un pašvaldības argumentētais viedoklis. Pašvaldība joprojām uzskata, ka īstenotais risinājums nav drošs, nav ekonomiski pamatots un nav arī videi draudzīgs.