Olaines panorāma
Lielā talka – 27. aprīlī!

Lielā talka – 27. aprīlī!

Lielā talka – 27. aprīlī!

Jau 17. gadu pēc kārtas norisināsies Lielā talka, šogad – 27. aprīlī ar moto “Tīri-zaļi-ilgi!”. Tās laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spēkiem tuvotos mērķim – padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē, dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Talkas vietu reģistrācija tiks uzsākta 26. martā, un līdzīgi kā iepriekšējos gados, plānojot publisko talku, tās norisi ir nepieciešams saskaņot ar novada talkas koordinatoru, piesakot to šeit. Saņemot pieteikumu, tiks izvērtēta talkas organizēšana minētajā teritorijā, tāpēc interesenti aicināti pieteikties savlaicīgi, lai Lielās talkas rīkotāji varētu pārbaudīt, vai izraudzītā talkas vieta ir pašvaldības teritorija, un organizēt talkas maisu izdali, ja pieteikums tiks apstiprināts.

Tāpat dalībnieki tiek aicināti ievērot Lielās talkas principus un talkas maisos neievietot piemājas pērno zāli vai citus atkritumus. Ja talkas laikā atrodat lielgabarīta atkritumus (mēbeles, matrači, būvgruži) vai bīstamos atkritumus (baterijas, elektroiekārtas, medicīnas atkritumi), lūgums sazināties ar pašvaldības koordinatoru par tālāku rīcību, jo šādus atkritumus Lielās talkas ietvaros nevarēs nodot.

Tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, sakopt savu apkārtni vai savu māju tuvumā, aicināti rīkot solotalku. To nav nepieciešams saskaņot ar novada talkas koordinatoru, taču vēlams savu talkas vietu atzīmēt šeit. Solotalku vai labiekārtošanas talku vietās maisu savākšana netiek veikta, pēc sakopšanas darbu veikšanas talkas maiss ar savāktajiem atkritumiem jānogādā kādā no tuvākajām oficiāli reģistrētajām talkas atkritumu savākšanas vietām (vai apvienotajām atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talku vietām), kuras atzīmētas Lielās talkas kartē!

Kā uzsver Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme: “Kopīga un brīvprātīga darba veikšana ir mūsu nacionālais zelts, un Lielā talka faktiski kļuvusi par gaidītu tradīciju, kas sniedz iedzīvotājiem iespēju pietuvoties dabai, saliedēties vienotu mērķu labā un radīt prieka brīžus visiem kopā un katram atsevišķi! Lielā talka pati par sevi kļuvusi par mantojumu, ko sniedzam jaunākajai paaudzei, mācot atbildību un cieņu pret vidi, kas ir mums apkārt.”

Uz tikšanos Lielajā talkā!