Olaines panorāma
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām

Minesotas 12 soļu programma

Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā. Pasākumu īsteno: SIA «AKRONA 12», Rīgā ( ārstēšanās ilgums 30 dienas); VSIA «Slimnīca Ģintermuiža», Jelgavā (ārstēšanās ilgums 28 dienas)

 

Emocionālā stresa terapija (kodēšana)

Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju. Pasākumu īsteno VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs».

 

Narkologa atzinuma saņemšana

Atbalsta pasākumu saņem bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums. Pasākumu īsteno: SIA «AKRONA, 12», Rīgā; SIA «Ludzas medicīnas centrs», Ludzā

 

Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

 

Kā pieteikties dalībai?

  • Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  • Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
  • No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  • Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206, e-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv